การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft Office and Internet)

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft Office and Internet)

หลักสูตรนี้จะเป็นการเน้นเรียนถึงหลักความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหลายที่ช่วยในการจัดการเอกสารต่างๆ เช่น โปรแกรม Word , Exel และ Power – Point รวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้, ความเข้าใจในเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้
 3. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • นักเรียน,นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจจะศึกษา เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความรู้พื้นฐาน:

 • รู้จักหน้าหน้าต่างของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พอสมควร

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

 

1.การใช้โปรแกรม Microsoft Word

 • การใช้งาน word เบื้องต้น
 • การทำใบโฆษณาสินค้า, แผ่นพับ, ใบปลิว
 • การทำจดหมายเวียนในเอกสาร word
 • การทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 • การบันทึก word เป็นเอกสาร PDF

2.การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

 • การใช้งาน excel เบื้องต้น
 • การทำใบเสนอราคา
 • การคำนวณด้วยสูตรต่างๆ ใน excel
 • การสร้างกราฟแสดงรายได้
 • การสร้างกราฟเพื่อแสดงยอดขายสินค้า
 • การทำรายงาน การปฏิบัติงานของพนักงาน

3.การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point และการใช้งาน Internet

 • การใช้งาน Microsoft Power Point เบื้องต้น
 • การนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Power Point

4. ทำความเข้าใจกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและแนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของอินเตอร์เน็ต

 • การใช้เครื่องมือมาตรฐานบนแถบเครื่องมือ
 • การตั้งภาษาและขนาดของอักษรเมื่อดูเว็บเพจ
 • การบันทึกหน้าเว็บเพจ
 • การใช้งานปุ่ม SEARCH ENGINE บน google
 • การสมัครใช้งานอีเมล์ต่างๆ (E-MAIL Address) 
 • การดาวน์โหลดไฟล์จาก internet

คำค้นหา:

คอมเบื้องต้น การใช้คอมเบื้องต้น เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนคอมเบื้องต้น สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ microsoft office หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรการอบรมMicrosoft Office and Internet สอนคอมพิวเตอร์ Microsoft Office and Internet หลักสูตรอบรม Microsoft Office and Internet course อบรม Microsoft Office and Internet คอร์ส Microsoft Office and Internet สอน Microsoft Office and Internet อบรม Microsoft Office and Internet การใช้งาน Microsoft Office and Internet หลักสูตรการใช้ Microsoft Office and Internet วิทยากรอบรม Microsoft Office and Internet เรียน Microsoft Office and Internet สถาบันสอน Microsoft Office and Internet บริษัทสอน Microsoft Office and Internet สถานที่อบรม Microsoft Office and Internet Microsoft Office and Internet คือ

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53