Advanced Microsoft Excel 2010/2013 ขั้นสูง

Advanced Microsoft Excel 2010/2013 ขั้นสูง

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟังก์ชั่นการควบคุมเซลล์ การจัดการมุมมองของตาราง และการเชื่อมต่อตารางคำนวณกับชีต ไฟล์ หรือ ODBC เน้นการนำไมโครซอฟต์เอกเซลไปใช้ในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้ขั้นสูงของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล การใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อช่วยในการทำงานกับฐานข้อมูล  การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table) การใช้งาน Pivot Table

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • ป้อนข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้
 • สร้างสูตรคำนวณและใช้งานฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนได้
 • กำหนดเงื่อนไขในการป้อนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้
 • เชื่อมข้อมูลในระดับต่างๆ ได้
 • กำหนดควบคุมข้อมูลที่ใช้งานได้
 • สร้างมิติของตารางที่จัดเก็บด้วย Pivot Table ได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • บุคคลทั่วไป
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครูอาจารย์
 • เจ้าหน้าที่ด้านไอทีที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สนใจในการใช้งาน Excel ขั้นสูง

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีความเข้าใจระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional อย่างดี
 • สามารถใช้งาน  Microsoft  Excel  ขั้นพื้นฐาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐานมาแล้ว

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 4,000 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,600 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล    

 •  ระบบแฟ้มข้อมูล (File System)
 • ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล
 • ระบบฐานข้อมูล (Database System)
 • องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
 • Data Independence
 • Database Management System (DBMS)
 • ประโยชน์ของฐานข้อมูล    

2. การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Excel

 • การสร้างฐานข้อมูลโดยการดึงข้อมูลที่เป็น Text File เข้ามาใช้งาน Excel
 • เทคนิคการแปลงข้อมูลที่เป็น Report จาก Text File ให้เป็น Database Format อย่างรวดเร็ว
 • การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้ Filter และ Advanced Filter
 • การสร้างรายงานแบ่งกลุ่ม (Sub Total) ตามกลุ่มข้อมูลแบบซ้ำซ้อนหลายระดับ
 • เทคนิคในการจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

 3. การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล

 • การกำหนดรหัสผ่านและป้องกันการแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีท
 • การยกเลิกการป้องกัน

4. ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล

 • VLOOKUP, HLOOKUP

5. การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 • การเรียงลำดับข้อมูล (Sort) 
 • การเรียงลำดับข้อมูลแบบง่ายและแบบซับซ้อน
 • บทประยุกต์การเรียงลำดับข้อมูลที่น่าสนใจ
 • การใช้เครื่องมือ การคัดกรอง (Filter) สำหรับการทำงานในระบบฐานข้อมูล
 • การใช้ตัวคัดกรองอย่างง่าย (Auto Filter) และ เครื่องที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้ตัวคัดกรองแบบซับซ้อน (Advance Filter) และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือการคัดกรองกับการคำนวณในระบบฐานข้อมูล
 • การสร้างรายงานสรุป (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์ และจัดสร้างรายงานสำหรับระบบฐานข้อมูล

6. การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table) 

 • การสร้างตารางไพวอทโดยใช้ Pivot Table and Pivot Chart Report
 • ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในตารางไพวอท
 • การออกแบบโครงสร้างของฟิลด์ที่ใช้ในตารางไพวอท
 • การคำนวณและวิธีการกำหนดฟังก์ชันภายในตารางไพวอท
 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขในตารางไพวอท
 • การเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน
 • การลบ Pivot Table
 • การทำงานกับ Page Field
 • การจัดรูปแบบของรายงาน
 • รูปแบบอัตโนมัติ (AutoFormat)
 • รูปแบบเขตข้อมูล (Data Field Format)
 • การสร้างชาร์ทเพื่อสรุปข้อมูลของตารางไพวอท

 

คำค้นหา:

ศึกษา Microsoft Excel ขั้นสูง เรียนการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง เรียน Microsoft Excel ขั้นเทพ ฝึกเขียน Microsoft Excel อย่างจริงจัง ประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในเอกสาร ใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง สอน Microsoft Excel สอนเขียนการใช้งาน Microsoft Excel ตอนปลาย เรียน microsoft excel 2010 เรียนเขียน Microsoft Excel สอน excel สอน excel 2010 สอนใช้ excel สอนใช้ excel 2010 สอนโปรแกรม excel สอน excel 2010 เบื้องต้น รับสอน excel สอนทํา excel 2010 excel สอน อบรม excel advance สอน excel advance เรียน excel advance excel advance excel 2010 advance advance excel excel advance 2010 excel advance 2007 advance excel training microsoft excel microsoft excel 2010 microsoft office excel อบรม microsoft project สอน microsoft excel อบรม microsoft microsoft excel 2003 สอนใช้ microsoft excel สอน microsoft project สอน microsoft access อบรม microsoft office เข้าmicrosoft สอนใช้ microsoft access สอน microsoft excel 2007 เข้าใช้microsoft สอน microsoft excel 2010 งาน microsoft อบรม excel macro สอน macro excel macro excel 2010 เบื้องต้น macro excel สอน excel macro สอน สร้าง macro excel 2007 อบรม microsoft excel 2010 นอกสถานที่ อบรม microsoft excel 2010 In House

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-12-28 01:27:51