HTML and CSS (77)

การแสดงภาพเป็นแบบฉากหลังอยู่กับที่

การแสดงภาพเป็นแบบฉากหลังอยู่กับที่

หมวดหมู่: HTML and CSS
เมื่อเราได้ฉากหลังมาแล้ว เราก็สามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพฉากหลังของเราได้ โดยที่เราเลื่อนแถบเลื่อน (Scrollbar) ลงไปเรื่อยๆ รูปภาพของเราก็จะคงที่เสมอ มาดูตัวอย่างพร้อมกันค่ะ แอตทริบิวต์ที่ใช้...
การเพิ่มระยะระหว่างรูปกับข้อความ

การเพิ่มระยะระหว่างรูปกับข้อความ

หมวดหมู่: HTML and CSS
ภาพที่แสดงโดยปกติจะถูกวางชิดติดกับข้อความเสมอ แต่เราสามารถเพิ่มระยะห่างของภาพได้ เพื่อเพิ่มความสวยงามของภาพ  โดยมีการใใช้แอตทริบิวต์ vspace เป็นตัวกำหนดระยะห่างแนวตั้ง (Vertical space) ด้านบนและล่าง และ hspace กำหนดระยะห่างแนวนอน (Horizontal space) ด้านซ้ายและขวาของรูปภาพ ดังนี้...
การจัดตำแหน่งรูปภาพ

การจัดตำแหน่งรูปภาพ

หมวดหมู่: HTML and CSS
การนำภาพมาแสดงในเว็นเพจนั้นเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น  ต่อไปจะเป็นการวางตำแหน่งภาพให้เข้ากับข้อความที่มีอยู่เดิม โดยใช้แอตทริบิวต์ align เข้ามาช่วย ชื่อแอตทริบิวต์...
การใส่กรอบให้กับรูปภาพ

การใส่กรอบให้กับรูปภาพ

หมวดหมู่: HTML and CSS
งานบ้างงานเราก็ต้องการจะเน้นรูปภาพเพื่อแสดงถึงส่วนต่างของชิ้นงานนั้น โดยจะมีการใช้แอตทริบิวต์ border ในการกำหนดกรอบรูปภาพ แอตทริบิวต์ที่ใช้...
การปรับขนาดรูปภาพ

การปรับขนาดรูปภาพ

หมวดหมู่: HTML and CSS
สมมุติว่าภาพที่เรานำมาแสดงในเว็บเพจนั้นมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จนเกินไป เราสามารถกำหนดขนาดใหม่ให้กับภาพต่างได้ โดยสามารถระบุความกว้างและความยาวที่ต้องการของภาพได้ แท็กที่ใช้สำหรับปรับขนาดรูปภาพ...
วิธีการปรับขนาดเซลล์

วิธีการปรับขนาดเซลล์

หมวดหมู่: HTML and CSS
โดยทั่วไปแล้วช่องเซลล์จะมี 1 ช่อง มี 1 แถวเป็น 1 คอลัมน์ แต่บางกรณีเราต้องการให้ช่องเซลล์มีขนาดเพิ่มขึ้นอีก มาดูขั้นตอนการทำกันค่ะ...
การปรับความสูงของตาราง
รูปแบบการปรับความกว้างของตาราง

รูปแบบการปรับความกว้างของตาราง

หมวดหมู่: HTML and CSS
จากตัวอย่างด้านบน เราจะเห็นว่ามีการกำหนดขนาดความกว้างของตารางในแต่ละช่อง ทำให้ขนาดของตารางอาจดูไม่เหมาะสมกับที่เราต้องการ แต่เราสามารถกำหนดขนาดความกว้างของตารางได้ตามความต้องการได้ดังต่อไปนี้ Ex: ด้านความกว้างของตาราง...
การเว้นระยะระหว่างข้อมูลในเซลล์กับกรอบเซลล์
การกำหนดความหนาของเส้นตารางและความห่างของช่องเซลล์