HTML5 and CSS3 (23)

รูปแบบแนวทางการกำหนด syntax ใน HTML5

รูปแบบแนวทางการกำหนด syntax ใน HTML5

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์HTML5 and CSS3
แนวทางการกำหนด syntax ใน HTML5 ใช้ตัวอักษรเล็กกับทุกอิลิเมนต์และแอตตริบิวต์อย่างที่เคยใช้ใน XHTML แม้ว่าบางอิลิเมนต์จะไม่จำเป็นต้องใส่แท็กปิด แต่แนะนำว่าให้ทุกอิลิเมนต์ที่ มีคอนเทนต์อยู่ภายในต้องทำการปิดแท็ก เช่น (<p>Text</p>) แม้ว่าเราจะสามารถล...
ภาพรวมของ HTML5
การจัดการข้อความและลักษณะตัวอักษรภาษา HTML

การจัดการข้อความและลักษณะตัวอักษรภาษา HTML

หมวดหมู่: HTML and CSSHTML5 and CSS3
รูปแบบการกำหนดข้อความที่เป็นหัวเรื่องกันบ้าง           สำหรับเอกสารที่มีหลาย ๆหัวข้อรวมกันอยู่และเรียงลำดับจากหัวข้อที่ใหญ่ไปหาหัวข้อเล็ก ในการเขียนเว็บด้วย HTML เราจะใช้ขนาดของตัวอักษรเป็นการแยกหัวเรื่องให้เ...