PHP and MySQL (73)

การแบ่งประเภทข้อมูลในภาษา PHP

การแบ่งประเภทข้อมูลในภาษา PHP

การแบ่งประเภทของข้อมูล PHP สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1. ข้อมูลชนิดกลุ่มอักขระ (String)      String คือ ข้อมูลที่นำเอาตัวอักษร, ตัวเลข, และเครื่องหมายต่างๆ มาประกอบกันเป็นข้อความ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้กันบ่อยมาก โดยเฉพาะการสร้างเว็บเพจและเขียนโปรแกรม...
รู้จักชนิดของข้อมูลในภาษา PHP

รู้จักชนิดของข้อมูลในภาษา PHP

ข้อมูล (Data)        ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรม เราเขียนสคริปต์ภาษา PHP ก็เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ในระหว่างการประมวลผลจะใช้สิ่งที่เรียกว่า ตัวแปร มาทำหน้าที่เก็บค่าของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเราจะตั้งชือให้กับ...
เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

การเริ่มเขียน PHP ขั้นแรกนั้น ไม่อยากเลย เรามาดูวิธีการเขียนสคริปไปพร้อมกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการเขียน แบบเป็นการทักทายกันง่ายๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้เราเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาที่หัวข้อ Create New แล้วคลิกเลือ PHP ดังรูป...
รู้จักและใช้งาน Session

รู้จักและใช้งาน Session

         เนื่องจากการเก็บข้อมูลแบบ Cookie ไว้ในเครื่องผู้ใช้มากๆ ทำให้เวลาที่ Server ต้องการข้อมูลจะดึงข้อมูลได้ช้า เราจึงมาเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปรที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า Session แทน         เนื่องจากการเก็บข้อมูลด้วย Session...
รู้จักและใช้งาน Cookie

รู้จักและใช้งาน Cookie

       Cookie เป็นวิธีการที่เราฝั่งข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ในเครื่องของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่ฝังก็คือข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน ผลัดกันอ่านผลัดกันเขียนข้อมูลนี้        สำหรับ Cookie แต่ละตัวจะมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ...
การจัดการกับไดเร็คทอรี

การจัดการกับไดเร็คทอรี

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมPHP and MySQL
         ไดเร็คทอรี คือ พื้นที่บนคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เก็บไฟล์ ไว้ภายใน หากจะเปรียบคอมพิวเตอร์เป็นประเทศ ไดเร็คทอรีก็เหมือนกับจังหวัด ซึ่งภายในสามารถแบ่งย่อยเป็นอำเภอ หรือเล็กลงกว่านั้นได้ ตัวไฟล์ที่เก็บก็อาจจะเหมือนกับคนที่อยู่ในจังหวัดหรืออำเภอใดๆ ในนั้น...
การทำงานของ Ajax ในภาษา PHP

การทำงานของ Ajax ในภาษา PHP

แต่เดิมนั้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP นั้น ไฟล์ HTML จะส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไปยังไฟล์ PHP หลังจากนั้นไฟล์ PHP จะเชือมต่อฐานข้อมูลแล้วประมวลผล แล้วส่งผลลัพธ์ตอบกลับไปยังหน้าเว็บเพจใหม่ที่ต้องการ...
Ajax ช่วยทำอะไรได้บ้าง

Ajax ช่วยทำอะไรได้บ้าง

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJavaScriptPHP and MySQLASP.net
เนื่องจากเทคนิค Ajax  ช่วยให้เราสามารถตอบสนองกับผู้ใช้ได้หลายอย่างภายใ 1 หน้าจอ และเรียกข้อมูลในหน้าเว็บเพจนั้นๆ ได้เร็วขึ้น เราจึงจะนำข้อดีข้อนี้มาสร้างชิ้นงานได้หลายรูปแบบ เช่น ไอคอนแสดงสถานะการรอโหลด, การแสดงการตอบรับในการข้อมูลต่างๆ ในหน้าต่างข้อมูล, ระบบแชทในหน้าเว็บ, การเติมข้อมูล...
Ajax คืออะไร

Ajax คืออะไร

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJavaScriptPHP and MySQLASP.net
Ajax ย่อมาจากคำว่า Asynchronous JavaScript and XML คือ เทคนิคในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานการทำงานของภาษา JavaScript, XML และภาษาที่ใช้เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น PHP หรือ ASP เข้าด้วยกัน เพื่อให้การโหลดข้อมูลมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ทำให้เร็วขึ้น ดังนั้น ในหน้าเว็บ 1 เว็บ จะมีกา...
องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

PHP นั้นจะใช้โครงสร้างทางภาษาในรูปแบบเดียวกับภาษาซี ดังนั้นแนวทางในการเขียนจึงคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเราจะมารู้ถึงโครงสร้างๆ ในการเขียน PHP กัน และสามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับภาษาอื่นๆ ได้อีกในโอกาสต่อไป 1. เครื่องหมายสิ้นสุดคำสั่ง ใน PHP เราจะใช้เครื่องหมาย...