Visual C (17)

ความหมายของภาษา SQLและลักษณะคำสั่งต่างๆ

ความหมายของภาษา SQLและลักษณะคำสั่งต่างๆ

ภาษา SQL      Standard relational database Query Language (SQL) เป็นภาษามาตรฐานสำหรับระบบฐานข้อมูลคือ ภาษา Standard relational database Query Language หรือเอสคิวแอล (SQL) หรือซีควอล (SE-QUEL) ซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็มภาษา S...
การติดตั้งโปรแกรม SQL Server Management Studio

การติดตั้งโปรแกรม SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio      SQL Server ในรุ่นเวอร์ชันก่อน 2005 จะมีโปรแกรม SQL Server Analyzer ทำหน้าทีในการเขียนคำสั่งต่างๆ ของ SQL ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญมากของโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรมเนื่องจากในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้...
การเปรียบเทียบ C#.net กับ vb.net เพื่อประกอบการตัดสินใจและนำไปสู่การพัฒนา

การเปรียบเทียบ C#.net กับ vb.net เพื่อประกอบการตัดสินใจและนำไปสู่การพัฒนา

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลVisual C# .netSoftware ReviewWindows and Office
การเลือกระหว่างภาษา C#.Net และ VB.Net มักเป็นข้อที่หลายคนคิดในช่วงวางแผนก่อนที่จะเริ่ม ลงทุนลงแรงเพื่อศึกษาและนำมาใช้ในการพัฒนาระบบขึ้นมา ข้อเสนอแนะอย่างง่ายที่สุดของไมโครซอฟต์ ก็คือว่าเรามีความชำนาญ มีความคุ้นเคย ชอบพอกับภาษาใดมาก่อน ก็ให้เลือกภาษาที่เป็นแนวเด...
ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

     ในการทำเว็บไซต์โดยทั่วๆ ไป จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะตายตัวเสมอ และสามารถเป็นที่เขาใจของผู้ที่ทำเว็บเป็นและทำเว็บไม่เป็น เรามาดูคำศัพท์ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ดังนี้ เว็บเพจ (Web Page)  คือ ไฟล์เอกสารในภาษา HTML ซึ่งมีการแสดงผลใน...