Visual C (17)

คำสงวนที่ต้องรู้ใน Visual C sharp

คำสงวนที่ต้องรู้ใน Visual C sharp

หมวดหมู่: Visual C# .net
คำสงวนของ VC#         Reserved Keywords หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “คีย์เวิร์ด” เป็นคำที่สงวนไว้ใช้เป็นคำสั่งใน Visual C# เราไม่สามารถนำคำเหล่านี้ไปกำหนดเป็นชื่อต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมได้ ซึ่งคีย์เวิร์ดของ VC#2010 มีดังนี้...
พร็อปเพอร์ตี้ของคอนโทรลใน Visual ที่ควรจะรู้จัก

พร็อปเพอร์ตี้ของคอนโทรลใน Visual ที่ควรจะรู้จัก

หมวดหมู่: Visual C# .net
พร็อปเพอร์ตี้ของคอนโทรลใน Visual ที่ควรจะรู้จัก      พร็อปเพอร์ตี้ คือ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนโทรล เช่น ชื่อ,ขนาด, สีพื้นหลัง, ลักษณะตัวอักษร, ข้อความบนคอนโทรลนั้น เป็นต้น ทั้งนี้คอนโทรลแต่ละชนิดนั้นอาจมีบางพร็อปเพอร์ตี้ที่มีเหมือนๆ กัน และบา...
เทคนิคการปรับตำแหน่งวินโดว์ของ Visual C sharp

เทคนิคการปรับตำแหน่งวินโดว์ของ Visual C sharp

หมวดหมู่: Visual C# .net
เทคนิคการปรับตำแหน่งวินโดว์ของ visual C#         ถ้าหากลักษณะองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ Visual Studio จัดไว้ให้นั้นไม่ตรงตามความต้องการของเรา ก็สามารถปรับแต่งใหม่ได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้มีหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะลักษณะที่น่าสนใจเพียงบางอย่างเท่า...
เทคนิควางคอนโทรลเบื้องต้นใน Visual C sharp

เทคนิควางคอนโทรลเบื้องต้นใน Visual C sharp

หมวดหมู่: Visual C# .net
เทคนิคการจัดวางคอนโทรลเบื้องต้น         โปรแกรมที่ทำงานบนระบบ Windows ส่วนใหญ่จะติดต่อกับผู้ใช้ในแบบกราฟิก (Graphic User Interface หรือ GUI) เช่น มีช่องสำหรับให้ใส่ข้อมูล, มีรายการสำหรับให้คลิกเลือก, มีปุ่มสำหรับให้คลิกสั่งงาน เป็นต้น ซึ่งลักษณะตามที...
สิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้นของ Visual C sharp
วิธีการติดตั้ง Visual C sharp

วิธีการติดตั้ง Visual C sharp

หมวดหมู่: Visual C# .net
Visual Studio 2010 จะอยู่ในรูปแบบ  DVD ดังนั้น เครื่องที่จะติดตั้งต้องสามารถอ่านแผ่น DVDได้ เมื่อเราเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง ให้เลือกที่ Install Microsoft Visual Studio 2010 จากนั้น โปรแกรมจะคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นในการติดตั้ง ดังรูป...
Visual Studio 2010 คืออะไร

Visual Studio 2010 คืออะไร

หมวดหมู่: Visual C# .net
Visual C#2010 หรือ VC#2010       ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมภาษาที่สมบูรณ์แบบที่สุดตัวหนึ่ง เพราะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้เราพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย และสะดวกสบายต่อการใช้งานมากกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆ มาก ซึ่งก่อนที่เราจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Vis...