รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "เรียน Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน"

Basic Microsoft Excel
จำนวน 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์...

คำค้นหา: เรียน Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา