รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "เรียน microsoft excel"

Basic Microsoft Excel
จำนวน 12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์...

คำค้นหา: เรียน microsoft excel

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Microsoft Excel
จำนวน 12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท
เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟ...

คำค้นหา: เรียน microsoft excel

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access
จำนวน 20 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท
The course introduces of creating databases in Access 2010, whether using predefined database templates or building from scratch. This course covers each step of construct...

คำค้นหา: เรียน microsoft excel

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา