รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "เรียนรู้โปรแกรม excel 2010"

Basic Microsoft Excel
จำนวน 12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์...

คำค้นหา: เรียนรู้โปรแกรม excel 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา