แสดงรายการคอร์ส ที่มีคำค้น "ประยุกต์ใช้ASP.NET MVC"

ASP.NET MVC
ASP.NET MVC

Course ID: wdc-01-16 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (10,500 บาท)

การพัฒนาโดยใช้ MVC Framework ทำให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพโดยลดการเขียนโปรแกรมที่สับซ้อน ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บด้วย asp.net ในรูปแบบของ MVC Framework และจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของ MVC Framework พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงตามรูปแบบมาตรฐาน

คำค้นหา: ประยุกต์ใช้ASP.NET MVC

ข้อมูลเพิ่มเติม

Top

itgenius facebook fanpage
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IT Genius Engineering Co.,Ltd.)
CopyRight © 2013-2014 itgenius.co.th