แสดงรายการคอร์ส ที่มีคำค้น "ฝึกเขียน"

Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)
Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)

Course ID: adc-03-02 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,000 บาท)

สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งด้านเว็บไซต์ และ desktop โดยจะปูพื้นเทคนิคทางด้านโปรแกรมมิ่ง อาทิ เรื่องของข้อมูล ตัวแปร เงื่อนไข การวนลูป การเขียนฟังก์ชัน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ Microsoft Access, Excel, และ MySQL คอร์สนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่ต้องการปูพื้นการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Android Programming
Basic Android Programming

Course ID: adc-03-05 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,500 บาท)

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการพัฒนาโปรแกรมบน Android แม้ว่าจะไม่เคยเขียนโปรแกรมบน  Android มาก่อน ในหลักสูตรจะทำการปูพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ SDK ในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาและการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองโดยผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบน Android รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Android ในขั้นต่อ ๆ ไป

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming
Advanced Android Programming

Course ID: adc-03-06 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์  การจัดการระบบส่ง SMS  การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless   เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Perl Programming
Basic Perl Programming

Course ID: adc-03-07 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,500 บาท)

Perl เป็นสคริปต์ที่เขียนได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ของภาษา C โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการใช้ Scalars, Arrays, Hashes, Control Flow, I/O, Subroutines, Packages, References, Reports, Networking, CGI Programming, และการเขียน Object Oriented Programming

 

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 Visual Basic 2010 Programming
Visual Basic 2010 Programming

Course ID: adc-03-09 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,500 บาท)

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual Basic 2010 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 และ Microsoft SQL Server 2005 -2008 ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม การเขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงานเป็นต้น ซึ่งให้ท่านได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานของท่านได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับที่สูงกว่าเช่น VB.NET, Asp / Asp.Net ได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Ms Access ซึ่งจะเป็นการฝึกการใช้คำสั่ง SQL สำหรับฐานข้อมูล ได้เข้าใจได้ง่ายเพื่อต่อยอด ไปถึงฐานข้อมูลถึงใหญ่ขึ้นเช่น SQL Server 2005 ด้วย

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ
Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ

Course ID: adc-03-10 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการเขียน application ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft คือ ADO.NET Entity Framework และ LINQ ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Entity Framework using Visual Studio 2010
Entity Framework using Visual Studio 2010

Course ID: adc-03-12 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (9,900 บาท)

โดยในปัจจุบันเรามีวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลมากมาย แต่ใน Visual Studio 2010 ได้นำเสนอวิธีการติดต่อฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบันก็คือ ADO.NET Entity Framework ซึ่งจะทำให้ Programmer สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นอย่างสูง  

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova
พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

Course ID: adc-03-20 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

การพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application  ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Cross Platform) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้แนะนำความสามารถเหล่านี้ให้กับผู้อบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านต่อไป

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Java JSP & Servlet with Hibernate Framework
Java JSP & Servlet with Hibernate Framework

Course ID: adc-03-21 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (10,900 บาท)

สถาปัตยกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของ นักพัฒนาซอฟต์แวร์  การตัดสินใจที่จะนำ เทคโนโลยีใดมาพัฒนา Web Application จึงเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญการตัดสินใจทางด้านการออกแบบใดที่จะทำให้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มีคุณภาพตรงตามความต้องการทางด้านคุณภาพ และมีความรวดเร็วในการพัฒนา หลักสูตรนี้ จะเน้นถึงการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้วยแบบฝึกหัดและตัวอย่างที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์และทำความเข้าใจ

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Android Programming สาขาชลบุรี
Advanced Android Programming สาขาชลบุรี

Course ID: adc-03-31 หมวดหมู่: พัฒนาแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,500 บาท)

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL for Developer
MySQL for Developer

Course ID: dbc-02-01 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (6,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกการเขียน SQL statement แบบขั้นเทพเพื่อที่จะได้สามารถดึงเอาความสามารถของ MySQL ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้วเราอาจยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ ภาษาใดๆก็แล้วแต่เพื่อทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL นั้นเราสามารถจะใช้ Query, Trigger หรือ Store Procedure มาช่วยทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับระบบของท่านอีกด้วย

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL Server Advanced
MySQL Server Advanced

Course ID: dbc-02-02 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่รุ่น 2005 ถึง 2008 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “Microsoft .Net Framework” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเข้าใจในชุดคำสั่งเบื้องต้น ในการพัฒนาและออกแบบ ซึ่งเมื่อจบในหลักสูตรนี้ก็จะสามารถเข้าใจการออกแบบฐานข้อมูล การเขียนคำสั่งและการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เบื้องต้น เช่นการสร้าง View, Stored Procedure, Trigger และ User Defined Function

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder
Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder

Course ID: dbc-02-03 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (11,500 บาท)

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างรายงาน (Report) โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft SQL Server Reporting Services ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ License ของ SQL Server จึงไม่ต้องเสียค่า License เพิ่มเติม และได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และสามารถใช้แทน Reporting Tools ตัวอื่นๆ ได้ทันที เช่น MS Access, Crystal Report, Actuate Report, BIRT Report เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Data Warehouse เป็นอย่างมาก และยังนำไปพัฒนาระบบ Business Intelligence ต่อไปได้อีกด้วย  

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

MySQL Administrator
MySQL Administrator

Course ID: dbc-02-04 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยแนวทางต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของ MySQL และปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

DBA SQL Server 2012-2014
DBA SQL Server 2012-2014

Course ID: dbc-02-05 หมวดหมู่: ฐานข้อมูล

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)

เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ออกแบบมาใช้งานแบบระยะไกล (Remote) ให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบต่างๆ กำหนดสิทธิผู้ใช้แบบต่างระดับ สามารถทำการ BackUp และ Restore ข้อมูลได้ การใช้งานคำสั่งคิวรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ ภายในหลักสูตรยังมีการแนะนำการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานต่างๆในองค์กรอย่าง ไรให้ตรงจุดประสงค์ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาครอบคลุม SQL Server 2012 ถึง 2014

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

New Feature Microsoft Windows 7 & Microsoft Office 2010
New Feature Microsoft Windows 7 & Microsoft Office 2010

Course ID: mic-04-01 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Office 2010 ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป (End-User) และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional) โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงคุณสมบัติใหม่และเทคนิคการใช้งาน Microsoft Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 และOutlook 2010 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Excel
Basic Microsoft Excel

Course ID: mic-04-04 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์ชันต่างๆในแต่ละช่องของตาราง ซึ่งรองรับฟังก์ชันของสถิติ การเงิน ฐานข้อมูล คณิตศาสตร์ และอื่นๆ

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Excel
Advanced Microsoft Excel

Course ID: mic-04-05 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟังก์ชั่นการควบคุมเซลล์ การจัดการมุมมองของตาราง และการเชื่อมต่อตารางคำนวณกับชีต ไฟล์ หรือ ODBC เน้นการนำไมโครซอฟต์เอกเซลไปใช้ในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้ขั้นสูงของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล การใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อช่วยในการทำงานกับฐานข้อมูล  การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table) การใช้งาน Pivot Table

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft PowerPoint
Basic Microsoft PowerPoint

Course ID: mic-04-06 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

โปรแกรมนำเสนองาน ที่มีคุณสมบัติต่างๆมากมาย เช่น สามารถนำเสนอสไลด์ได้ในหลายรูปแบบ, มีลูกเล่นในขณะที่มีการนำเสนอ เป็นต้น สามารถจัดรูปแบบเอกสาร, ตาราง, กราฟ และรูปภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรองรับความสามารถของ Objects Link Embedded ได้

 

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft PowerPoint
Advanced Microsoft PowerPoint

Course ID: mic-04-07 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft PowerPoint พื้นฐาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นความสามารถเด็ดต่างๆที่หลายคนอาจจะสงสัย หรือยังไม่เคยใช้มาเปิดเผยเพื่อประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Access
Basic Microsoft Access

Course ID: mic-04-08 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รู้จักกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access และการจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ รู้จักความหมายและวิธีการสร้างฐานข้อมูล ตาราง คิวรี ฟอร์ม และรายงาน

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Access
Advanced Microsoft Access

Course ID: mic-04-09 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft Access พื้นฐาน เน้นเทคนิคในการใช้งาน Microsoft Access เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table ด้วย Relationship, เทคนิคการสร้าง Query, เทคนิคการสร้าง Form และ Control ต่างๆ ใน Form และเทคนิคการสร้าง Report

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Outlook
Basic Microsoft Outlook

Course ID: mic-04-10 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรม e-mail ในชุดผลิตภัณฑ์ Office 2003 มีความสามารถในการทำงานสูง เช่น รับส่ง e-mail ที่มี Rich Text ได้, จองนัดหมาย, บันทึกข้อมูลลูกค้า, จัดระบบงาน, บันทึกช่วยจำ, เก็บเอกสาร และสรุปผล, ตั้งเลขาส่วนตัวขณะที่อยู่ และไม่อยู่ในบริษัท, พัฒนา และใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์, รองรับ Object Link Embedded, พร้อมกันนั้นยังเสริมการทำงานเป็นทีมด้วย

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced Microsoft Outlook
Advanced Microsoft Outlook

Course ID: mic-04-11 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการใช้งาน Microsoft Outlook ขั้นสูงเหมาะกับผู้ที่ใช้งาน Microsoft Outlook มาอย่างต่อเนื่อง และต้องการทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติกับ Microsoft Outlook

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic Microsoft Visio
Basic Microsoft Visio

Course ID: mic-04-12 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

Visio เป็นโปรแกรมเก็บคลังข้อมูลรูปภาพ และต้นแบบสำหรับการสร้างผังงานด้านต่างๆ ซึ่งใช้งานได้ง่าย เหมาะกับผู้ทำงานที่ต้องการสร้างภาพในการนำเสนอได้ตรงกับงานที่ดำเนินด้านต่างๆ

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Office Web App การใช้ Microsoft Office บน Cloud
Office Web App การใช้ Microsoft Office บน Cloud

Course ID: mic-04-13 หมวดหมู่: วินโดว์และออฟฟิศ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

Microsoft  Office365 เป็นบริการที่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้บนทุกอุปกรณ์เช่น เว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วย โดยบริการ Office365 แบ่งเป็น2รูปแบบคือ small  businesses  สำหรับองค์กรขนาดเล็ก เช่น  Office  webapp  ,   Microsoft Sharepoint  Online เพื่อทำงานเอกสารร่วมกัน และ  Enterprise สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ต้องการบริการที่เหนือกว่า เช่น ข้อความเสียง การประชุมแบบออนไลน์ทั้งทางเสียง และแบบ Video Conference  เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้ทดลองใช้ Office  WebApp ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยสามารถใช้งานเหมือนกับ MS Office โดยทั่วไปได้ ซึ่งทำให้ใช้งานได้โดยผ่าน WebBrowser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม (ผ่านอินเตอร์เน็ต)

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ
SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ

Course ID: otc-08-01 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,500 บาท)

การทำ SEO ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกออนไลน์ และสำหรับ หลักสูตร SEO  นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ นักการตลาด สำหรับสิ่งที่จะได้รับในการเรียนรู้หลักสูตรการปรับแต่งเว็บไซต์คือ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้าแรกของผลการค้นหาในเว็บ Search Engine, ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือที่นัก SEO ใช้ในการทำงาน รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่เหล่าบรรดานัก SEO ใช้งานกัน

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cisco Webex
Cisco Webex

Course ID: otc-08-02 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (2,500 บาท)

Cisco WebEx เป็นเครืองมือที่ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในองค์กรมากขึ้น โดยเน้นใช้ในงานประชุมทางไกล ผ่านทางหน้าเวป โดยผู้เข้าร่วมประชุม ไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาในสถานที่ นั้น ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกต์กับการใช้งานอื่นๆเช่น งานอบรม ฝึก พนักงาน, ห้องเรียนเสมือน, การบริการ Remote Support ซึ้งทั้งหมดนี้สามารถทํางานผ่าน หน้าเวป เพียงคุณติดตั้ง Plug-In สำหรับ web browser และสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้เท่านั้น 

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร “การใช้งาน Social Network”
หลักสูตร “การใช้งาน Social Network”

Course ID: otc-08-04 หมวดหมู่: คอร์สอื่น ๆ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,000 บาท)

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเข้าสู่ยุคการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งไปข้ามโลกภายในเสี่ยววินาที มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย จนปัจจุบันสังคมการสื่อสารเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งสื่อใหม่มีหลายหลายรูปแบบ หลายช่องทาง ที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ ช่องทาง Internet ในรูปแบบ เว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์เข้าสู่ยุค 2.0 เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้ผู้รับสื่อทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสื่อให้ความสำคัญกับทุกๆ คนเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องมือที่กำลังเป็นที่นิยมและมีบทบาทมากที่สุด ณ ตอนนี้คงไม่พ้น Social Media ทั้งบนเว็บไซต์และบนมือถือ

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พื้นฐาน)
Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พื้นฐาน)

Course ID: wdc-01-03 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

สอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ยังไม่มีความรู้มาก่อนเลย สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้ ในส่วนของเว็บโปรแกรมมิ่งจะสอนพื้นฐานภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

OOP in PHP and MySQL
OOP in PHP and MySQL

Course ID: wdc-01-05 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP มาแล้ว และต้องการเข้าใจหลักการในการคิดแบบ Object Oriented ซึ่งจะทำให้ระบบของเรา สามารถนำกลับมาใช้งานหรือทำการแก้ไขได้ง่ายขึ้น

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic JavaScript
Basic JavaScript

Course ID: wdc-01-08 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

JavaScript นับว่าเป็นภาษาที่เข้ามาช่วยเติมลูกเล่นและเทคนิคต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา การใช้งาน javascript นั้นทำให้ซอฟแวร์ บน Web base นั้นมีความใกล้เคียงกับ Application บน Desktop ในคอร์สนี้จะเป็นการสอนภาษา Javascript จากคนไม่รู้อะไร โดยเริ่มจากพื้นฐานสุุดที่ควรรู้ ไปสู่การแนะนำให้ใช้ Frame Work ยอดนิยมอย่าง jQuery

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Advanced HTML5 and CSS3
Advanced HTML5 and CSS3

Course ID: wdc-01-09 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกการใช้งาน HTML5 และ CSS3 ในขั้นสูง ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจในการเขียน JavaScript หรือ jQuery มาแล้วหรือผ่านการอบรมในหลักสูตร Essential Javascript มาก่อน เนื่องจากหลักสูตรนี้จะมีการใช้งาน JavaScript และ jQuery ค่อนข้างเยอะและเน้นทำความเข้าใจในหลึกการทำงานของ javaScript API เป็นหลัก

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

jQuery for Application
jQuery for Application

Course ID: wdc-01-10 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (4,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน jQuery มาซักระยะหนึ่ง ในหลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งาน Function ต่างๆและการ customize jQuery รวมทั้งการนำเอา jQuery Plug-in ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมมาแนะนำให้ หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำ jQuery เข้าไปประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

jQuery Mobile
jQuery Mobile

Course ID: wdc-01-11 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน jQuery มาซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมในหลักสูตร Introduction to jQuery มาแล้ว ในหลักสูตรนี้จะอธิบายการใช้งาน Framework ตัวล่าสุดของ jQuery คือ jQuery Mobile ซึ่งเป็น framework สำหรับทำ web บน mobile device ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet อย่าง iPhone หรือ iPad

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Introduction to Joomla
Introduction to Joomla

Course ID: wdc-01-12 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Website ด้วยตัวเองแต่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม โดยในหลักสูตรนี้จะพูดถึงการใช้งาน Joomla ซึ่งเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ โดยในหลักสูตรนี้ จะแนะนำตั้งแต่การติดตั้ง Joomla ขึ้นมาใช้งาน การปรับแต่งค่าและการใช้งาน extensions ของ joomla ที่มีอยู่มากมาย จนถึงการ Deploy ขึ้นไปใช้งานบน Server จริงๆ หลังจากจบหลักสูตรนี้ท่านจะมี Website ที่จะนำไปต่อยอดและใช้งานได้จริง 

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Introduction to WordPress
Introduction to WordPress

Course ID: wdc-01-13 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

เหมาะสำหรับสำหรับมือใหม่ Non-IT และผู้ไม่มีพื้นฐาน การเขียนเว็บ ทุกท่าน  สอนตั้งแต่ พื้นฐาน การลงโปรแกรม จนถึงสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย WordPress สำหรับท่าน ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ให้ร้านค้า หน่วยงาน หรือเว็บส่วนตัว ด้วยรูปแบบเว็บสมัยใหม่ มีระบบหน้าบ้าน-ระบบหลังบ้าน ซึ่งทำให้ผู้ดูแลเว็บ สามารถบริหารจัดการ หน้าตาเว็บ และข้อมูลต่างๆ ของเว็บ ได้เอง โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลร้านค้า สินค้า ข้อมูลภาพ และการเชื่อมต่อ social network รวมไปถึงลูกเล่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Introduction to OpenCart
Introduction to OpenCart

Course ID: wdc-01-14 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,500 บาท)

เรียนรู้การใช้งาน Server เบื้องต้นโดย DirectAdmin Control Panel และรู้จักการ Upload File ขึ้น Server จริงผ่านโปรแกรม FileZilla เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ E-Commerce บน Server จริง การตั้งค่าระบบเบื้องต้นหลังจากการติดตั้ง การตั้งค่าหมวดสินค้า และ สินค้า การตั้งค่าส่วนเสริม, เกี่ยวกับงานขาย, การเข้าดูรายงาน, การสร้าง Sitemap อัตโนมัติผ่านระบบ E-Commerce ,วิธีการยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ผ่าน Google Webmaster Tools และการเพิ่ม Sitemap ใน Google Webmaster Tools เป็นต้น

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mobile Web Application
Mobile Web Application

Course ID: wdc-01-15 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (4,500 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Mobile Web Application เพื่อให้สามารถใช้งานได้บน Mobile ทุกๆค่าย ในหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Wrokshop เป็นหลักดังนั้นจึงเหมะสำหรับ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5 และ CSS3 เป็นอย่างดีหรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร HTML5 and CSS3 มาแล้ว

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ASP.Net MVC 5 Framework
ASP.Net MVC 5 Framework

Course ID: wdc-01-16 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (10,500 บาท)

การพัฒนาโดยใช้ MVC 5 Framework จะทำให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพโดยลดการเขียนโปรแกรมที่สับซ้อน ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบของ MVC Framework และจะได้เรียนรู้คุณสมบัติของ MVC 5 Framework พร้อมทั้งพัฒนาตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

PHP Ajax with jQuery
PHP Ajax with jQuery

Course ID: wdc-01-17 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียน PHP และ jQuery มาได้ซักระยะแล้วหรือผ่านการอบรมตัว Introduction to PHP และ Introduction to jQuery  มาแล้ว และต้องการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Ajax เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในหลักสูตรนี้จะเจาะลึกในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถสร้างระบบเล็กขึ้นมาใช้งานได้ 

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Joomla Template สร้างและปรับแต่งเทมเพลต (Creating and Editing Custom Templates)
Joomla Template สร้างและปรับแต่งเทมเพลต (Creating and Editing Custom Templates)

Course ID: wdc-01-19 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 20 ชั่วโมง (5,900 บาท)

หลักสูตรการสร้างและปรับแต่ง Template ของ Joomla สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างเพจด้วย CSS การเขียนโค๊ด template ด้วย HTML และการติดตั้งเข้าสู่ joomla ในคอร์สนี้จะประยุกต์การใช้งานเทคนิคขั้นสูงด้วย ทั้งการออกแบบโครงสร้าง template หลาย ๆ คอลัมน์ในเทมเพลตเดียวกัน และการวางเนื้อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจลงบน template ที่สร้างขึ้น

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic jQuery
Basic jQuery

Course ID: wdc-01-20 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง (3,900 บาท)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน jQuery ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเรียกใช้งาน jQuery สิ่งที่ทำให้ jQuery แตกต่างจาก Javascript Framework ตัวอื่นๆ ในหลักสูตรนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการอบรมจะมีทฤษฏีประกอบการทำ Workshop เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fundamental of XML for Web Services & Applications
Fundamental of XML for Web Services & Applications

Course ID: wdc-01-21 หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (11,500 บาท)

         XML (Extensive Markup Language) Xml เป็นฟอร์แมตภาษาที่ใช้เน้น ส่วนที่เป็นข้อมูลและโครงสร้าง โดยสามารถกำหนดชื่อแท็ก และชื่อแอตทิบิวต์ ได้ตามความต้องการของผู้สร้างเอกสาร โดยเอกสารนั้นจะต้องมีความเป็น Well-formed เอกสาร xml จึงเป็นแค่แท็กซ์ไฟล์ชนิดหนึ่ง ที่มีแท็กเปิดและเท็กปิดครอบข้อมูลไว้ตรงกลางเท่านั้น ทำให้เอกสาร xml ถูกใช้ในการติดต่อกับระบบที่ต่างกัน เนื่องจากความง่ายในการสร้างเอกสาร การนำเอกสาร xml ไปใช้งานจะสนใจแต่ข้อมูลที่ถูกเน้นด้วยแท็ก มากกว่าWell-formed เป็นไวยากรณ์พื้นฐานของเอกสาร xml ตัวอย่างเช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ส่วน HTML เป็นการกำหนด tag ต่างๆ ที่จะทำให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งข้อมูลจะสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยู่กับการกำหนดของภาษา HTML ปัจจุบัน XML ซึ่งเป็นภาษา ที่กำลังเป็นที่นิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ภาษา  programming  ได้อย่างเต็มที่และเน้นหลักประโยชน์ในเรื่องของ  Web Services  ซึ่งสามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่หลากหลาย 

คำค้นหา: ฝึกเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Top

itgenius facebook fanpage
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IT Genius Engineering Co.,Ltd.)
CopyRight © 2013-2014 itgenius.co.th