ตารางอบรมทั้งปีของไอทีจีเนียส

ปฏิทินอบรมเดือนปัจจุบัน

ตารางอบรมนี้รวมข้อมูลทุกคอร์สที่เปิดอบรมของไอทีจีเนียส โดยเป็นตารางเดือนปัจจุบันและเดือนในอนาคตที่มีแผนจะเปิดอบรม สามารถดูรายละเอียดคอร์สที่ทางบริษัทจะเปิดอบรมในเดือนถัด ๆ ไปได้จากปฎิทินนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-933-0407 และ 088-807-9770 ทุกวันทำการ
คอร์สที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนจอง

ลำดับ รายชื่อคอร์ส วันอบรม จำนวน จำนวนที่เปิดรับ (คงเหลือ)
1 Basic Visual C#

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

1 - 3 พย.60 3 วัน 8
2 Advanced Microsoft Excel

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

28 - 29 ตค.60 2 วัน 8
3 Advanced Microsoft Access

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

28 - 29 ตค.60 2 วัน 8
4 Microsoft SQL Server Reporting Services และ Report Builder

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

19 - 21 ตค.60 3 วัน 7
5 Basic ASP.net 4.0 (คอร์สพื้นฐาน)

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

16 - 18 ตค.60 3 วัน 7
6 Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขั้นสูง)

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

16 - 18 ตค.60 3 วัน 8
7 Basic Microsoft Access

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

14 - 15 ตค.60 2 วัน 6
8 Basic Microsoft Excel

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

14 - 15 ตค.60 2 วัน 8
9 Basic HTML5 and CSS3 (คอร์ส html 5 และ css 3 พื้นฐาน)

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

10 - 12 ตค.60 3 วัน 8
10 Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

7 - 8 ตค.60 2 วัน 8
11 หลักสูตร Python Basic

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

5 - 6 ตค.60 2 วัน 8
12 Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พื้นฐาน)

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

4 - 6 ตค.60 3 วัน 8
13 Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

7 - 8 ตค.60 2 วัน 8
14 Developing Android and iOS Apps with C# using Xamarin

เริ่มอบรมเวลา 09.30 - 16.30 น.
โปรโมชั่น ลด 10% จากราคาหน้าเว็บ
ฟรี wifi
ฟรีที่จอดรถ
นำโน๊ตบุ๊คมาเองด้วยก็ได้ค่ะ

27 - 29 กย.60 3 วัน 6

Top

itgenius facebook fanpage
บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IT Genius Engineering Co.,Ltd.)
CopyRight © 2013-2014 itgenius.co.th