ประวัติและความเป็นมาของ JavaScript

ประวัติและความเป็นมาของ JavaScript

     ในอดีตที่ผ่านมา JavaScript อาจเป็นเพียงแค่ภาษาสคริปท์ที่เพิ่มลูกเล่นและสีสันให้กับเว็บเพจเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน JavaScript ถือได้ว่ามีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการทำาเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชัน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันเสียแล้ว แต่เทคโนโลยีสำาหรับการทำาเว็บอย่าง HTML เพียงลำาพัง ไม่สามารถรองรับความต้องการและความซับซ้อนของเว็บเพจได้ แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีการทำาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์อาทิเช่น Java, PHP, Ruby, หรือ .Net ก็ตาม แต่นั่นไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดของความต้องการที่เพิ่มขึ้น เราต้องการให้เว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชันสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเทคนิคใหม่ๆอาทิเช่น AJAX หรือ Widgets ต่างๆที่ทำาให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาด้วย JavaScript ทั้งนั้น เว็บไซต์ใหญ่ๆอาทิเช่น Google, Hotmail, และ Facebook ต่างก็มีการนำา JavaScript มาประยุกต์ใช้ในเว็บเพจของตนเองอย่างมากมาย ลองปิดฟีเจอร์ JavaScript ในเว็บเบราว์เซอร์ดูนะครับ และลองเข้าเว็บไซต์ต่างๆที่เข้าใช้งานอยู่เป็นประจำา แล้วจะเห็นได้เลยว่า บางเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้เลย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า JavaScript ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งของการทำาเว็บในปัจจุบันแล้ว 

JavaScript คืออะไร?
JavaScript คือภาษาสคริปท์ที่รันบนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเว็บเพจ ทำาให้เว็บเพจสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ใช้ JavaScript เพื่อสร้างเมนู เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูหลัก ก็จะเห็นเมนูย่อยปรากฏขึ้นมา, หรือใช้ JavaScriptเพื่อทำ Tool Tips ให้กับฟอร์ม เพื่อใช้อธิบายการกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 4,537 ครั้ง

คำค้นหา : ประวัติและความเป็นมาJavaScriptJavaScript คืออะไร ความหมายของJavaScriptเทคนิคการเพิ่มสีสันเว็บ การทำเว็บด้วย java script