วินโดว์และออฟฟิศ

Intermediate Microsoft Excel
6 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

เป็นหลักสูตรที่จะเน้นเรียนรู้การใช้งาน Excel ให้ลึกมากกว่าการใช้งานแบบปกติทั่วไป เช่น การทำงานกับหลาย Worksheetพร้อมกัน การจัดการกับหน้าจอภาพให้แสดงข้อมูลหลาย Worksheet หร...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Excel with VBA
6 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

ในการแก้ปัญหาของการทำงานใน Excel เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมเข้าไปช่วยจัดการ เพราะการทำงานแบบ Manual นั้นจะใช้เวลาหลายขั้นตอนแล...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Microsoft Office and  Internet)
12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

หลักสูตรนี้จะเป็นการเน้นเรียนถึงหลักความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหลายที่ช่วยในการจัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Basic OpenOffice.org
12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานในธุรกิจทั่วไป ใน OpenOffice ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆของการใช้งานใน Office ทั่วไปคือ Writer Calc และ Impress โดยผู้เรียนไม่ต้อ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Mastering Microsoft Project 2010/2013
12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

MS Project เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างที่ผู้ทำโครงการนั้นต้องการ สามารถวางแผนควบคุม ติดตามความคืบหน้า การกำหนดระยะเวลา ทั้งแบบโครงการเ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Foundations of Databases: MS Excel and MS Access
20 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

The course introduces of creating databases in Access 2010, whether using predefined database templates or building from scratch. This course covers each step of construct...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Basic Microsoft Visio
12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Visio เป็นโปรแกรมเก็บคลังข้อมูลรูปภาพ และต้นแบบสำหรับการสร้างผังงานด้านต่างๆ ซึ่งใช้งานได้ง่าย เหมาะกับผู้ทำงานที่ต้องการสร้างภาพในการนำเสนอได้ตรงกับงานที่ดำเนินด้านต่างๆ<...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Microsoft Outlook
12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการใช้งาน Microsoft Outlook ขั้นสูงเหมาะกับผู้ที่ใช้งาน Microsoft Outlook มาอย่างต่อเนื่อง และต้องการทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติกับ Microso...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Basic Microsoft Outlook
12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรม e-mail ในชุดผลิตภัณฑ์ Office 2003 มีความสามารถในการทำงานสูง เช่น รับส่ง e-mail ที่มี Rich Text ได้, จองนัดหมาย, บันทึกข้อมูลลูกค้า, จัดระบบงา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Microsoft Access
12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft Access พื้นฐาน เน้นเทคนิคในการใช้งาน Microsoft Access เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table ด้วย Relationship, เทคนิคการ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Basic Microsoft Access
12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รู้จักกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access และการจัดการกับข้อมูลในลักษณะต่างๆ รู้จักความหมายและวิธีการสร้างฐานข้...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Microsoft PowerPoint
12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Microsoft PowerPoint พื้นฐาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นความสามารถเด็ดต่างๆที่หลายคนอาจจะสงสัย หรือยังไม่เคยใช้มาเปิดเผยเพื่อประยุกต์ใช้งาน Microsoft P...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Basic Microsoft PowerPoint
12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

โปรแกรมนำเสนองาน ที่มีคุณสมบัติต่างๆมากมาย เช่น สามารถนำเสนอสไลด์ได้ในหลายรูปแบบ, มีลูกเล่นในขณะที่มีการนำเสนอ เป็นต้น สามารถจัดรูปแบบเอกสาร, ตาราง, กราฟ และรูปภาพ ได้อย่า...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Advanced Microsoft Excel
12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Basic Microsoft Excel
12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต หรือตารางคำนวณ เหมาะกับงานที่ต้องการการคำนวณเช่น งานบัญชี งานนำเสนอเป็นตัวเลข หรือกราฟ และอื่นๆ มีคุณสมบัติในการฝังสูตร หรือค่าของฟังก์...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

การใช้งาน Microsoft Word ขั้นสูง
12 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

Microsoft Word ไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้เฉพาะสร้างเอกสาร 1-2 หน้าเท่านั้น โปรแกรมสามารถที่จะใช้พัฒนา หรือสร้างเอกสารขนาดใหญ่ที่มีหลายร้อยหน้า และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการแก้ไข...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

New Feature Microsoft Windows 7 & Microsoft Office 2010
12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Office 2010 ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป (End-User) และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (I...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Office Web App การใช้ Microsoft Office บน Cloud
12 ชั่วโมง 4,500 บาท
ลด 10% เหลือ 4,050 บาท

Microsoft  Office365 เป็นบริการที่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้บนทุกอุปกรณ์เช่น เว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

การใช้งาน Microsoft Word พื้นฐาน
12 ชั่วโมง 3,500 บาท
ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดทำเอกสาร ซึ่งรองรับเอกสารขนาดเล็กจนถึงการจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม สามารถที่จะบันทึก และจัดเก็บในรูปแบบเว็บเพื่อเข้าดูผ่านอินเตอร์เน็ต แ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา