ฐานข้อมูล

18 ชั่วโมง 13,900 บาท
ลด 10% เหลือ 12,510 บาท

เน้นการเรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของ SQL Server พร้อมยกตัวอย่างปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เราสามารถระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพของ SQL Server ได้อย่างตรงจุด...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 16,000 บาท
ลด 10% เหลือ 14,400 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูล Oracle โดยจะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูล การติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาในระบบฐานข้อมูล ผู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูล Oracle โดยจะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูล การติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาในระบบฐานข้อมูล ผู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท

Oracle Recovery Manager (RMAN) ให้บริการอย่างครอบคลุมสำหรับการสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล Oracle อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับเซิร์ฟเวอร์ โดยให้การตร...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

Power BI เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถนำข้อมูลมานำเสนอด้วยรูปแบบของ Visualization ในรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจ และยังสามารถทำงานด้าน Artificial Intelligence (AI) เพื่อประมวลผลข้อมูลจำนว...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท
  • หลักสูตรนี้เนื้อหาจะเป็นการประยุกต์ใช้คำสั่งในการจัดการกับฐานข้อมูล NoSQL ที่ชื่อ MongoDB โดยใช้ภาษา c#.net และการพัฒนา WebAssembly โดยใช้ Blazor โดยใช้ฐานข้อมูลเป็น Mon...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

DAX (Data Analysis Expression) ใน Power BI Desktop คือ คอลเลกชันของฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ที่สามารถใช้ในสูตรหรือนิพจน์เพื่อคำนวณและส่งคืนค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า DAX ช่วยใ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

DAX (Data Analysis Expression) ใน Power BI Desktop คือ คอลเลกชันของฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ที่สามารถใช้ในสูตรหรือนิพจน์เพื่อคำนวณและส่งคืนค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า DAX ช่วยใ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

Tableau Prep เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุด Tableau Creator แพลตฟอร์ม Tableau
ซึ่งแนวทางที่ทันสมัยในการจัดเตรียมข้อมูล ทำให้การผสมผสาน การกำหนดทิศทาง และการทำความสะอาดข้อมูลสำหรับ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท

Oracle Recovery Manager (RMAN) ให้บริการอย่างครอบคลุมสำหรับการสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล Oracle อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับเซิร์ฟเวอร์ โดยให้การตร...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

งานออกแบบฐานข้อมูล Relational Database ในปัจจุบัน สำหรับโครงการฐานข้อมูล ในระดับ องค์กรจำเป็นจะต้องอาศัยรูปแบบการออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Modeling) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนี้ จะเป็นการปูพื้นฐานก้าวแรกสำหรับผู้เริ่มต้น ที่สนใจอยากลองเข้ามาใช้งานฐานข้อมูลแบบ NoSQL ด้วย MonogDB โดยเหมาะสำหรับมือใหม่ทุกคน จะเคยใช้งานฐานข้อมูลม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

SAP Crystal Reports2013 (Crystal Reports) isdesignedto work withyourdatabasetohelpyouanalyze and interpret important information Crystal Reports makes it easy to create simple r...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

24 ชั่วโมง 13,500 บาท
ลด 10% เหลือ 12,150 บาท

This course provides the knowledge and skills to configure and manage an Exchange Server 2019 messaging environment. This course does not require previous Exchange Server e...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,010 บาท

PostgreSQL เรียกได้ว่าเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ (object-relational) แบบ ORDBMS โดยสามารถใช้รูปแบบคำสั่งของภาษา SQL ได้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นระบบฐานข้อม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูล Oracle โดยจะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูล การติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาในระบบฐานข้อมูล ผู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,010 บาท

โปรแกรมและเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ บ่อยครั้งการเข้าใจแนวทางการเขียน SQL ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาซอ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 12,500 บาท
ลด 10% เหลือ 11,250 บาท

Microsoft SQL Server 2017 มาพร้อมคุณสมบัติใหม่ ๆ มากมาย ทั้งด้านการ monitoring, securing, optimizing พร้อมรองรับการทำงานพื้นฐานกับข้อมูลคุณ ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

นักพัฒนาสาย Microsoft SQL Server เป็นหนึ่งในสายงานที่มีฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงในอุตสาหกรรมไอทีในบ้านเรา และต่างประเทศ ความต้องการยังมีมากพอสมควร โดยพื้นฐานสำคัญไม่ใช่เพียงการเขี...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

Microsoft Power BI Desktop เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รายงานผลแบบ Interactive ซึ่งเป็นโปรแกรมชั้นนำด้านการสืบค้นข้อมูลและสร้างแบบ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

Tableau is the most popular data visualizaiton software used by many companies. This three day full day Tableau training will teach you the essential features of Tableau. The co...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,000 บาท
ลด 10% เหลือ 6,300 บาท

Cassandra เป็น NoSQL Database ชนิดหนึ่ง ซึ่งกระจายการเก็บข้อมูลไว้หลายๆ Node เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Masterless คือไม่มี node ที่ทำหน้าที่เป็น Master หรือ Slave เลย โดยแต่ละ Node จะแ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

ภาษา PL/SQL เป็นภาษา Programming ของ ORACLE โดยจะกล่าวถึง โครงสร้างและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PL/SQL เบื้องต้น เช่น การใช้ Exceptions การใช้ Cursors การสร้าง Stored Procedures...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

MongoDB เป็น database แบบ Document-Oriented โดยลักษณะข้อมูลที่ทำการเก็บจะคล้ายกับ JSON เป็นอย่างมาก มีข้อดีอย่างมากคือ Row แต่ละ Row ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกัน ผู้เ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

หลักสูตรการใช้งาน Crystal Report เป็นหลักสูตรในการออกแบบรายงาน เป็นเครื่องมือพัฒนาตัวหนึ่งที่ได้รับยอมรับในการใช้งานอย่างมากในปัจจุบัน สามารถใช้งานติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงหรือเป...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

SQL Server Reporting Services (SSRS) เป็น Technology หนึ่งของ Microsoft SQL Server Services ที่ใช้ในการสร้างและบริหารจัดการรายงาน เริ่มมีใน SQL Server 2005 และในปัจจุบันเป็น SQL...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 11,500 บาท
ลด 10% เหลือ 10,350 บาท

เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บด้วย asp.net  อีกภาษาในการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งจากทางฝั่ง Microsoft ซึ่งตัวภาษาจะมีพื้นฐานมาจากภาษา Visual Basic แต่สำหรับ ASP.NET 4.0 นั้นสามารถเลือ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 11,500 บาท
ลด 10% เหลือ 10,350 บาท

คอร์สสอนการใช้ภาษา SQL ในการถึงข้อมูลจาก database เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิวรีข้อมูลจากฐานข้อมูล ไมโครซอฟต์เอสคิวเอล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญหลาย...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 16,000 บาท
ลด 10% เหลือ 14,400 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูล Oracle โดยจะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูล การติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาในระบบฐานข้อมูล ผู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 12,000 บาท
ลด 10% เหลือ 10,800 บาท

SQL Database เป็น Relational Database ที่เราคุ้นเคย มีโครงสร้างเป็น Table, Column และ Row ของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลจึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการฐานข้อมูลมาช่วย เรียกว...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

24 ชั่วโมง 10,900 บาท
ลด 10% เหลือ 9,810 บาท

Postgres เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลประเภท object-relational database management system (ORDBMS) ใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows แล...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 9,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,910 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยแนวทางต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและประ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 11,500 บาท
ลด 10% เหลือ 10,350 บาท

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงวิธีการสร้างรายงาน (Report) โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft SQL Server Reporting Services ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับ License&...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่รุ่น 2005 ถึง 2008 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 6,900 บาท
ลด 10% เหลือ 6,210 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกการเขียน SQL statement แบบขั้นเทพเพื่อที่จะได้สามารถดึงเอาความสามารถของ MySQL ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้วเราอาจยังไม่รู้ว่าส...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา