รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP

รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมPHP and MySQL

ก่อนจะเริ่มเขียนสคริปต์ด้วย PHP เราลองมาสำรวจความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานเสียก่อน 

สรุปองค์ประกอบที่สำคัญได้ดังนี้ 
1.  เซิฟเวอร์ : ในการใช้งานเบื้องต้นก็ใช้ PC ที่เรากำลังเขียนทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์ก็ได้  หากเป็นเว็บไซต์ที่ทำงานจริงจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติที่ดีแยกต่างหาก 

2.  ไคลเอนท์ : สำหรับไคลเอนท์ก็คือ เครื่องของผู้ใช้งาน ในการศึกษาด้วยตนเองเราอาจจะให้ไคลเอนท์กับเซิฟเวอร์เป็นเครื่องเดียวกันไปเลย 

3. โปรแกรม Web Server : เป็นซอฟแวร์ที่ทำให้เซิฟเวอร์กลายเป็นเว็บเซิฟเวอร์นั่นคือ พร้อมรองรับการใช้งานจากไคลเอนท์หลาย ๆ ตัวพร้อมกัน สำหรับโปรแกรม Web Server ที่นิยมใช้กันก็คือ Apache PWS (Personal Web Server) และ IIS (Microsoft Internet Information Server) 

4.  โปรแกรม Text Editor : เป็นซอฟแวร์ที่เราใช้พิมพ์และแก้ไขสคริปต์ในภาษา PHP ซึ่งมีให้เลือกหลายโปรแกรม เช่น Notepad, FrontPage , Dreamweaver และ Edit Plus เป็นต้น

5. PHP Script Language : นั่นคือตัวแปรภาษา PHP ที่เราจะใช้เขียนนั่นเอง 

6. โปรแกรม Database Server : เป็นซอฟแวร์ที่ทำงานบนเซิฟเวอร์ ทำให้เซิฟเวอร์ให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ สำหรับโปรแกรม Database Server ที่นิยมกันก็คือ MySQL , PostgreSQL , SQL Server เป็นต้น 

7.  โปรแกรม Database Manager : เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL ทั้งนี้เพราะโปรแกรม Database Server บางตัวเช่น MySQL ไม่ได้สร้างส่วนที่จัดการที่เป็น Graphic Interface มาให้

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 2,858 ครั้ง

คำค้นหา : รูปแบบ PHP การเขียน PHP โปรแกรมที่เกี่ยวกับ PHP ขั้นตอน PHP ส่วนประกอบ PHP