โครงสร้างภาษา HTML

โครงสร้างภาษา HTML

หมวดหมู่: HTML and CSS

HTML นั้นย่อมาจากคำว่า Hyper Text Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ

โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์

(Hypertext Document:ข้อความในเอกสารที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่างๆ ได้) 

ได้รับการพัฒนาขึ้นจากภาษา SGML (

Standard Generalized Markup Language)

และปัจจุบันระบบนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่า World Wide Web :WWW ที่เราได้รู้จักกันในปัจจุบันนั่นเอง

HTML จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

  1. ส่วนที่เป็นข้อความทั่วๆ ไป
  2. ส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบของข้อความที่จะแสดง เราจะเรียกคำสั่งนี้ว่า แท็ก(Tag)
    ซึ่งจะอยู่ในเครื่องหมาย <…>

โครงสร้างพื้นฐานของHTML จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

โดยแต่ละส่วนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. คือ แท็กแรกที่บ่งบอกว่านี่เป็นภาษา HTML โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเอกสารในแต่ละแฟ้ม
  2. เป็นส่วนกำหนดรายละเอียดหัวเอกสารใน HTML
  3. ไว้สำหรับกำหนดชื่อเพจหรือหัวข้อในการทำเว็บ
  4. คือ เนื้อหาสำหรับของเว็บที่เราจะทำ
user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 2,370 ครั้ง

คำค้นหา : โครงสร้าง HTMLHTMLรูปแบบการใช้งาน