เครือข่าย/เน็ตเวิร์ก

30 ชั่วโมง 12,500 บาท
ลด 10% เหลือ 11,250 บาท

ในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์นับวันจะยิ่งมีความสำคัญและ จำเป็นมากยิ่งขึ้น ทั้งต่อตัวบุคคลและต่อองค์กร ในระดับองค์กรภาครัฐและเอกชน เรื่องของ Security หรือระบบควา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา