หลักสูตรอบรมทั้งหมด

18 ชั่วโมง 4,000 บาท
ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

ยุคสมัยนี้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เน้นไปทางการทำเว็บที่เป็นแบบ Single Page Application (SPA) คือการทำงานจบในหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลด หรือเปลี่ยนหน้าไปมา จึงกำเนิด JavaScr...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Power BI Desktop ช่วยให้สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลายแหล่งเช่น Excel, SQL, Oracle เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

Microsoft เปิดดาวน์โหลด Power Automate เป็นซอฟต์แวร์ RPA (robotic process automation) Power Automate เป็นบริการที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบอัตโน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 8,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,010 บาท

MEVN Stack คือ Framework ชุดหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพสมัยใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ 
1. MongoDB (M) เป็นฐานข้อมูลแบบ No SQL 
2. Express (E)...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

This course is about the fundamental concepts of machine learning, focusing on regression, SVM, decision trees and neural networks. These topics are getting very hot nowadays be...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

20 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท

Microservices จะแยกพัฒนาแต่ละเซอร์วิซออกจากกันโดยชัดเจน โดยกำหนด API ไว้ให้เรียกใช้ แต่ละเซอร์วิซสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง และหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลท...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 3,000 บาท
ลด 10% เหลือ 2,700 บาท

ภาษา Dart (dart programming) นับว่าเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมอีกตัวในโลกการเขียนโปรแกรมมิ่ง โดย Google เปิดตัวภาษานี้มาตั้งแต่ปี 2011 โดยมีเป้าหมายอยากได้ภาษาที่มีความยึดหยุ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

ปี 2020 นี้ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นก...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

ปี 2020 นี้ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นก...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 12,500 บาท
ลด 10% เหลือ 11,250 บาท

We are proud to say that Hope Tutors is the top and best ASP.NET Core Training Center in Chennai. The ASP.NET Core with Angular 4 Course is designed for .NET Beginners as well a...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

In this eighth of 20 articles in the Building Bootstrap 4 Layouts article series, we’ll expand on the layout we’ve built in the previous article.

Before we...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, หนังสือ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท

This course provides the knowledge necessary for IT professionals with skills required to install
and configure and admin Windows 10 desktops

...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 13,500 บาท
ลด 10% เหลือ 12,150 บาท

เป็นการเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมภาษา Java จากขั้นพื้นฐาน โดยยังไม่เคยเขียนโปรแกรมภาษาใดมาก่อน โดยในหลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มต้นได้ทำความเข้...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,010 บาท

โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint หรือที่เรียกกันว่า Microsoft PowerPoint หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นทางด้านการนำเสนอ (Presentation) ต่างๆ เช่น “หัวข้อ&r...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

หลักสูตรการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง จะเน้นการใช้เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ภาพต่างๆ โดยการนำเอาความรู้ด้านการ รีทัชภาพ การตกแต่งสีภาพ และการใส่ Effect ต่า...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท

ในการออกแบบภาพกราฟิกและงานกราฟิกต่างๆ ซึ่งแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยทำงานด้านออกแบบมาก่อน หรือไม่เคยใช้โปรแกรมตกแต่งภาพมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยจะปูพื้นฐานในการออกแแบบ ให้ตั้งแต่ระดับเ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

การจัดทำรายงานข้อมูลตัวเลขที่ต้องอัปเดตอยู่เป็นประจำ ที่ต้องนำเสนอแผนภูมิ (Chart) ของ Excel โดยทั่วไปก็ไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด การทำงานในขั้นตอนแบบเดิมซ้ำๆ ก็ทำให้เสียเวลาและไม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

การทำตลาดออนไลน์จำเป็นต้องนำข้อมูลเข้ามาเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจในข้อมูลได้อย่างง่ายและถูกต้อง การใช้งาน Chart จึงเป็นตัวเลือกหลัก ๆ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

Microsoft Teams is the hub for teamwork in Office 365. This course will provide an overview of how to use features within Teams such as chat, online meetings, calls and more. Le...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา