หลักสูตรอบรมทั้งหมด

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

Node-RED เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับ APIs (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Flow-Based Programming ที่ม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

การออกแบบและพัฒนา RESTful web service ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นส่วนที่กำลังได้รับความนิยม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารระหว่างเว็บกับแอพพลิเคชั่น การนำเทคโนโลยีของภาษา Java ภ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 12,500 บาท
ลด 10% เหลือ 11,250 บาท

ElasticSearch คือเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบกระจาย ที่มีพื้นฐานมาจาก Apache Lucene การรองรับภาษาต่างๆ ประสิทธิภาพที่สูง และเอกสาร JSON ที่ปราศจากสคีมาทำให้ Elasticsearc...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 12,500 บาท
ลด 10% เหลือ 11,250 บาท

ElasticSearch คือเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบกระจาย ที่มีพื้นฐานมาจาก Apache Lucene การรองรับภาษาต่างๆ ประสิทธิภาพที่สูง และเอกสาร JSON ที่ปราศจากสคีมาทำให้ Elasticsearc...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

สามารถใช้สถาปัตยกรรม REST เพื่อรองรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ในทุกระดับ สามารถใช้และปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมได้อย่างง่ายดาย โดยนำความสามารถในการมองเห็นและการเคล...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

Go หรือ Golang เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่มีการพัฒนาโดย Google และถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมแบบ Concurrent หรือการทำงานพร้อมกันหลา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

Power BI เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถนำข้อมูลมานำเสนอด้วยรูปแบบของ Visualization ในรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจ และยังสามารถทำงานด้าน Artificial Intelligence (AI) เพื่อประมวลผลข้อมูลจำนว...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 150,000 บาท
ลด 10% เหลือ 135,000 บาท

เมื่อคุณได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 สำหรับองค์กรของคุณ
หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การจัดการองค์กรที่ครอบคลุมพื้นฐานตั้งแต่รู้จักภาพรวม, บริการต่างๆ, การ config...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,900 บาท
ลด 10% เหลือ 6,210 บาท

Microsoft Visio 2019 และ 2023 เป็นหนึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการส...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

เรียนรู้พื้นฐานของการทำ Data Visualization และหลักการสร้าง Presentation ให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร โดยใช้ชุดโปรแกรมออฟฟิศ เช่น Word, Excel และ Powerpoint

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

6 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาการใช้งาน office 365 เบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาการใช้งาน office 365 เบื้องต้น ในเรื่องการใช้งาน mail การสร้าง one drive การใช้ MS Teams และอื่น ๆ  เพื่อให้สามารถน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท

Microsoft Fabric เป็นโซลูชันการวิเคราะห์แบบครบวงจรสําหรับองค์กรที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเคลื่อนไหวข้อมูลไปจนถึงวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์Real-Time และข่าวกรองธุรกิจ ซึ่ง...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 13,500 บาท
ลด 10% เหลือ 12,150 บาท

ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มีเครื่องมือภาษาและ framework ให้เลือกใช้มากมาย หนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพสูงคือ C# ของ Microsoft ด้วยลักษณะตัวภาษาเป็น OOP ตั้งแต่เริ่ม ดังน...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

ภาษาสูตรของ Power Query มีสูตร Power Query มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหา รวม และปรับปรุงข้อมูลได้

...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 13,500 บาท
ลด 10% เหลือ 12,150 บาท

"AI" เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจการทำงานและการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันและอนาคต "Deep Learning" เป็นกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังทำให้ AI มีความซาญฉลา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านการทำ Workshop จริงโดยใช้ React V.18 เป็นส่วนหน้าบ้าน (Frontend) ร่วมกับ NodeJS Strapi V.4 CMS เป็นระบบหลังบ้าน (Backend) และเซ็ตอัพสภาพแวดล้อมทั้ง...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,000 บาท
ลด 10% เหลือ 9,000 บาท

Microservices ช่วยให้เราสามารถพัฒนาซอฟแวร์เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยสามารถพัฒนาแยกกัน ซึ่งนับเป็นข้อดีที่องค์กรต่างๆ เริ่มหันมาใช้แนวทางการพัฒนาแบบนี้

...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดข้อมูลขนาดใหญ่บนระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้การพัฒนางานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาการข้อมูลเป็นที่ต้องการอย...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

Framework ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ตัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยส่วนหลักๆ 4 ส่วนคือ MongoDB, Express, React และ NodeJS การใช้งานจะเน้นไปที่ตัวภาษา JavaScript

...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา