หลักสูตรอบรมทั้งหมด

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอย่างต่อเนื่อง และหลายองค์กรมีความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีควา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 15,900 บาท
ลด 10% เหลือ 14,310 บาท

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การสอนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกร DevOps และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ Jenkins สำหรับ Continuous Integration (CI) และ Continuous Delivery (CD)

...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 6,500 บาท
ลด 10% เหลือ 5,850 บาท

เรียนรู้การสร้าง LINE Chatbot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

การพัฒนาแบบไม่ใช้โค้ดคือรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเว็บที่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์และโปรแกรมเมอร์สร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ Flutte...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 13,900 บาท
ลด 10% เหลือ 12,510 บาท

เน้นการเรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของ SQL Server พร้อมยกตัวอย่างปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เราสามารถระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพของ SQL Server ได้อย่างตรงจุด...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 12,900 บาท
ลด 10% เหลือ 11,610 บาท

          GraphQL คือ ภาษาสำหรับการเข้าถึงข้อมูล หรือ query language สำหรับเชื่อมต่อกับ API และการประมวลผลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของ query กับข้อมูลที่คุณม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท

Strapi คือโปรแกรม headless CMS ที่เป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งนักพัฒนาสามารถนำไปใช้สร้าง API ด้วย Javascript ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นบริการที่ใช้งานได้ฟรี มีความยืดหยุ่น บริหารจัดการได...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 12,000 บาท
ลด 10% เหลือ 10,800 บาท

การเรียนรู้แนวทางและหลักการทำ Image Processing เบื้องต้นด้วยภาษา Python เพื่อเรียนรู้และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีประมวลเกี่ยวกับรูปภาพ แยกส่วนประกอบ จำแนกส่วนต่างๆ แบ่งกลุ่มเพื...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

30 ชั่วโมง 16,000 บาท
ลด 10% เหลือ 14,400 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูล Oracle โดยจะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูล การติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาในระบบฐานข้อมูล ผู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูล Oracle โดยจะปูพื้นฐานเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูล การติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาในระบบฐานข้อมูล ผู...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 10,500 บาท
ลด 10% เหลือ 9,450 บาท

Oracle Recovery Manager (RMAN) ให้บริการอย่างครอบคลุมสำหรับการสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล Oracle อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับเซิร์ฟเวอร์ โดยให้การตร...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

Node-RED เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับ APIs (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Flow-Based Programming ที่ม...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 9,500 บาท
ลด 10% เหลือ 8,550 บาท

การออกแบบและพัฒนา RESTful web service ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นส่วนที่กำลังได้รับความนิยม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารระหว่างเว็บกับแอพพลิเคชั่น การนำเทคโนโลยีของภาษา Java ภ...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 12,500 บาท
ลด 10% เหลือ 11,250 บาท

ElasticSearch คือเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบกระจาย ที่มีพื้นฐานมาจาก Apache Lucene การรองรับภาษาต่างๆ ประสิทธิภาพที่สูง และเอกสาร JSON ที่ปราศจากสคีมาทำให้ Elasticsearc...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 12,500 บาท
ลด 10% เหลือ 11,250 บาท

ElasticSearch คือเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบกระจาย ที่มีพื้นฐานมาจาก Apache Lucene การรองรับภาษาต่างๆ ประสิทธิภาพที่สูง และเอกสาร JSON ที่ปราศจากสคีมาทำให้ Elasticsearc...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

สามารถใช้สถาปัตยกรรม REST เพื่อรองรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ในทุกระดับ สามารถใช้และปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมได้อย่างง่ายดาย โดยนำความสามารถในการมองเห็นและการเคล...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

Go หรือ Golang เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่มีการพัฒนาโดย Google และถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมแบบ Concurrent หรือการทำงานพร้อมกันหลา...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,500 บาท
ลด 10% เหลือ 6,750 บาท

Power BI เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถนำข้อมูลมานำเสนอด้วยรูปแบบของ Visualization ในรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจ และยังสามารถทำงานด้าน Artificial Intelligence (AI) เพื่อประมวลผลข้อมูลจำนว...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

18 ชั่วโมง 45,000 บาท
ลด 10% เหลือ 40,500 บาท

เมื่อคุณได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 สำหรับองค์กรของคุณ
หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การจัดการองค์กรที่ครอบคลุมพื้นฐานตั้งแต่รู้จักภาพรวม, บริการต่างๆ, การ config...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา

12 ชั่วโมง 7,900 บาท
ลด 10% เหลือ 7,110 บาท

Microsoft Visio 2019 และ 2023 เป็นหนึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการส...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา