Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขั้นสูง)

Advanced PHP and MySQL (คอร์ส php mysql ขั้นสูง)

หลักสูตรต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วย PHP สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาภาษา PHP มาบ้างแล้ว โดยในหลักสูตรท่านจะสามารถสร้าง Photo Gallery, คำสั่งในการย่อไฟล์รูปภาพ พร้อมใส่พื้นหลัง , สร้างระบบ CMS (Content Management System) ด้วย RichText, สร้างระบบป้องกันข้อมูลด้วยรูปภาพยืนยัน (CAPTCHA), นำเสนอข่าวสารด้วย RSS, พร้อมทั้งใส่ลูกเล่นต่างๆให้เว็บไซต์อีกมากมาย

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • สามารถออกแบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลได้
 • ทำงานกับคำสั่ง Query ขั้นสูงได้
 • เข้าใจหลักการประยุกต์ใช้คำสั่ง loop และ transaction เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ฐานข้อมูล
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้งานจริง
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเรียนรู้เพื่อต่อยอดการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งขั้นสูงด้วย PHP และ MySQL
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL อย่างจริงจัง
 • โปรแกรมเมอร์ระดับต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเว็บ
 • พนักงานฝ่ายดูแลและรับผิดชอบด้านเว็บไอทีและเว็บไซต์
 • ครู อาจารย์ ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนเว็บขั้นสูง

 

 • มีความเข้าใจการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML และ CSS แต่ถ้าไม่มีก็จะมีคำแนะนำพื้นฐานให้
 • มีความเข้าใจการเขียนเว็บด้วย PHP+MySQL ขั้นพื้นฐานมาบ้างแล้ว ถ้าไม่มีจะมีคำแนะนำให้
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้

 

 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

วันที่ 1

การออกแบบเว็บเพจขั้นสูง

 • การออกแบบหน้าเพจด้วย CSS ขั้นสูง
 • การจัดวาง layout ที่ซับซ้อนขึ้น
 • การเลือกใช้ CSS Framework ที่น่าสนใจ
 • การปรับแต่ง CSS ให้รองรับกับบราวเซอร์ต่าง ๆ
 • ฝึกทำ Workshop CSS

ทบทวนพื้นฐาน PHP

 • ตัวแปรใน PHP
 • ฟังก์ชันใน PHP
 • เงื่อนไขใน PHP
 • การวนลูปใน PHP
 • ตัวแปรประเภท Session และ Cookie
 • การประยุกต์ใช้งานตัวแปร session และ cookie
 • การตรวจสอบด้านข้อความ
 • การใช้งานฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์ , การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความ ,การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
 • การสร้างฟังก์ชั่นขึ้นเองเพื่อ เช็คข้อมูลในฟอร์มว่าตรงตามต้องการหรือไม่
 • การใช้งานเครื่องมือ RichText ในการจัดการข้อมูล
 • ออกแบบฐานข้อมูลระบบข่าวสาร และใช้ RichText ในการจัดการเนื้อหา เช่น ใส่สี กำหนดขนาดอักษร
 • การใช้ Rich-Text เพื่อให้ผู้ใช้จัดรูปแบบการแสดงผล
 • การป้องกันการใส่ตัวอักษรพิเศษ เช่น Single quote ('), Double (") เป็นต้น

         #WORKSHOP : ระบบข่าวสารเว็บไซต์

 

วันที่ 2

PHP กับงานฐานข้อมูล MySQL

 • รู้จักกับ MySQL
 • โปรแกรม PHPMyadmin สำหรับบริหาร MySQL
 • การใช้งาน MySQL เบื้องต้น
 • ออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลจากโครงงานจริง
 • การกำหนดสิทธิ์ในฐานข้อมูล MySQL

#WORKSHOP: สร้างฐานข้อมูลใน MySQL โดย PHPMyadmin

ฟังก์ชั่นของ PHP ในการทำงานกับ MySQL

 • การติดต่อเข้าไปยังฐานข้อมูล MySQL
 • การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล
 • นำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบของ HTML
 • แสดงผลในรูปแบบ HTML จากข้อมูลมากกว่า 1 ตารางในฐานข้อมูล

#WORKSHOP : สร้างระบบ Login ด้วยผ่าน MySQL

PHP กับงานฐานข้อมูล MySQL

 • การใช้ภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูลแบบหลายๆ ตารางพร้อมกัน
 • ประยุกต์การค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขแบบต่างๆ

#WORKSHOP : การแสดงผลข้อมูลแบบแบ่งหน้า

การทำงานกับไฟล์ (File Management)

 • การเปิดไฟล์เอกสาร (txt), และการอ่านข้อมูลจากไฟล์
 • การเขียนข้อมูลลงไฟล์
 • การทำงานกับข้อความ (String Function)
 • เรียนรู้คำสั่งต่างๆ ในการจัดการกับข้อความ เช่น ereg()
 • str_replace(), ereg_replace(), sub_str(), strlen()

#WORKSHOP : Workshop : ระบบกรอกคำหยาบ

PHP กับงาน Graphic

 • ติดตั้งระบบ CAPTCHA ให้กับเว็บไซต์
 • เรียนรู้คำสั่ง G2D Librar
 • ทำภาพเพื่อยืนยันรหัสสำหรับการลงทะเบียน (ระบบป้องกัน Spam)

#WORKSHOP : ติดตั้งระบบ รหัสยืนยันให้กับเว็บบอร์ด หรือระบบบันทึกข้อมูล

 • การอัปโหลดไฟล์รูปภาพ พร้อมการย่ออัตโนมัติ (Image Resize)
 • คำสั่งการอัปโหลดไฟล์รูปภาพ และไฟล์เอกสารขึ้นเซิฟเวอร์ เช่น imagescopyresized(), getimagesize(), Imagecreatefromjpeg(), imagecreatefromgif(), imagedestroy()
 • ใส่สีพื้นหลังให้กับรูปภาพได้ตามต้องการ

WORKSHOP : การอัพโหลดรูปภาพและย่อขนาดตามต้องการ

PHP กับอีเมล์

 • การทำงานของระบบ Email
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งอีเมล์ แบบ plaintext และแบบ HTML
 • การใช้ Cron job เพื่อตั้งเวลาส่งอีเมล์อัตโนมัติจาก Server

WORKSHOP : สร้างแบบฟอร์มสำหรับการส่งเมล์

LIVE WORKSHOP: ระบบเว็บบอร์ดแบบแบ่งกลุ่มบทความ

 • สามารถอนุมัติ หรือไม่อนุมัติข้อความในเว็บบอร์ดได้
 • ระบบแจ้งลบข้อความในเว็บบอร์ด
 • ใส่ Emotion น่ารัก ๆ ให้กับข้อความในเว็บบอร์ด
 • จัดการข้อมูลหลายตัวด้วย Checkbox

• Workshop : ระบบเว็บบอร์ดหลายกลุ่ม

LIVE WORKSHOP: สร้างโปรแกรมร้านค้าออนไลน์

 • โมดูลการบริหารร้านค้า
 • บริหารสินค้า (หมวดสินค้า และรายการสินค้า)
 • บริหารรายชื่อผู้ซื้อ
 • บริหาร Order ที่สั่งซื้อ
 • ระบบสืบค้นสินค้า
 • ระบบสั่งซื้อสินค้า
 • ระบบตระกร้าออนไลน์ส่วน Front-end

 

วันที่ 3

Javascript กับ PHP

 • การแทรก tag javascript
 • การแสดงผลข้อความขึ้นหน้าเว็บด้วยคำสั่ง document.writeln()
 • การเริ่มต้นโหลดหน้าเว็บแล้ว javascript ทำงาน
 • คำสั่ง alert()
 • คำสั่ง confirm พร้อมทดสอบใส่เงื่อนไข
 • การวนลูป (ทำซ้ำ) ด้วย javascript
 • การเรียกผ่านฟังก์ชัน
 • การทดสอบส่งค่าเข้าอินพุทในฟอร์ม
 • การเข้าถึง tag div, span

jQuery Framework กับ PHP

 • แนะนำปลั๊กอิน Firebug สำหรับงาน javascript
 • แรกเริ่มรู้จัก jQuery Framwork
 • ข้อดี-ข้อเสียของ jQuery Framwork
 • วิธีการติดตั้งและเพิ่ม jquery framework เข้ามาในเอกสารเว็บเพจ
 • ฝึกใช้ Selector แบบต่าง ๆ
 • รู้จัก event พื้นฐาน
 • รู้จัก effect พื้นฐานที่นิยมใช้
 • ประยุกต์ใช้ jQuery ในงาน PHP& MySQL

WORKSHOP : การลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มโดยไม่เปลี่ยนหน้า โดยอาศัยเทคนิคของ javascript ด้วย jQuery

ตัวอย่าง WORKSHOP ที่จะได้ฝึกจากคอร์สนี้

Workshop CSS สำหรับการออกแบบโครงสร้างเว็บที่ซับซ้อนขึ้น

Workshop CSS สำหรับการออกแบบโครงสร้างเว็บที่ซับซ้อนขึ้น

Workshop แสดงความคิดเห็น แบบเก็บลงฐานข้อมูล

Workshop แสดงความคิดเห็น แบบเก็บลงฐานข้อมูล

Workshp แบ่งแสดงข้อมูลเป็นหน้า

Workshp แบ่งแสดงข้อมูลเป็นหน้า

Workshop การใช้ jQuery เช็คฟอร์มก่อนบันทึกจริง

Workshop ระบบส่งเมล์แจ้งข่าวสมาชิก

Workshop ระบบส่งเมล์แจ้งข่าวสมาชิก

Workshop อัพโหลดรูปและทำการ Re-size (ย่อขนาดอัตโนมัต)

Workshop อัพโหลดรูปและทำการ Re-size (ย่อขนาดอัตโนมัต)

Workshop การกำหนดเวลาส่งเมล์อัตโนมัติจากระบบด้วย Cron Job

Workshop การกำหนดเวลาส่งเมล์อัตโนมัติจากระบบด้วย Cron Job

ระบบ Mailing List

ระบบ Mailing List

ระบบอัพโหลดไฟล์

ระบบอัพโหลดไฟล์

Workshop ระบบร้านร้านค้าออนไลน์แบบอีคอมเมิสซ์ (ระบบตะกร้าสินค้า)

Workshop ระบบร้านร้านค้าออนไลน์แบบอีคอมเมิสซ์ (ระบบตะกร้าสินค้า)

เอกสารและโบนัสพิเศษสำหรับผู้เรียนทุกท่าน

คู่มือประกอบการเรียน PHP Advanced ภาษาไทย 1 เล่ม (เขียนโดย อ.สามิตร โกยม)

คู่มือประกอบการเรียน PHP Advanced ภาษาไทย 1 เล่ม (เขียนโดย อ.สามิตร โกยม)

Slide ประกอบการบรรยาย และตัวอย่าง Workshop กว่า 200 หน้า

Slide ประกอบการบรรยาย และตัวอย่าง Workshop กว่า 200 หน้า

Ebook PHP กว่า 100 เล่ม

Ebook PHP กว่า 100 เล่ม

** Hosting ไทย ฟรี 1 ปี (เฉพาะ 10 คนแรกที่ลงทะเบียน)

** Hosting ไทย ฟรี 1 ปี (เฉพาะ 10 คนแรกที่ลงทะเบียน)

25/01/2023 14:59:40