ตารางอบรมสาขากรุงเทพฯ

หลักสูตรที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียน

เลือกเดือน

Advanced Microsoft Project 2016/2019 ขั้

วันที่ 26-27 ต.ค. 2563

฿7,900.00 ลด 10%

฿7,110.00

Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐา

วันที่ 19-20 ต.ค. 2563

฿6,500.00 ลด 10%

฿5,850.00

หลักสูตร Crystal Report

วันที่ 19-21 ต.ค. 2563

฿6,900.00 ลด 10%

฿6,210.00

หลักสูตร Python Basic

วันที่ 26-27 ต.ค. 2563

฿4,500.00 ลด 10%

฿4,050.00

Basic Microsoft Excel 2016/2019 พื้นฐาน

วันที่ 29-30 ต.ค. 2563

฿3,900.00 ลด 10%

฿3,510.00