โปรโมชั่นหลักสูตรอบรม 2024
18 ชั่วโมง 430 บาท

ภาษา Go มีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack โดยเฉพาะในส่วนของ Back-end ได้แก่ การประมวลผลและการคอมไพล์ที่รวดเร็ว ความง่ายใ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

20 ชั่วโมง 535 บาท

Spring Boot เป็น framework ที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการสร้าง Web Application ระดับองค์กร ด้วยภาษา Java หรือ Kotlin ก็ได้ตามถนัดโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องโครงสร้างการออก...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 535 บาท

ในยุคปัจจุบัน เว็บแอปพลิเคชันแบบ Single Page Application (SPA) กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความสามารถในการนำเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น รวดเร็ว และตอบสนองต่อผู้ใช้อย่างมี...

ข้อมูลเพิ่มเติม

41 ชั่วโมง 535 บาท

.NET Framework โดยเฉพาะ .net core นั้นทำงานแบบข้าม platform (cross platform) ได้ทั้งบน Window & MacOS & Linux ทั้งตัว Framework เองยังถูกออกแบบมาให้รับงานขนาดใหญ่ได้อย่างดี จึงเ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาด Microsoft Power BI เป็นชุดเครื่องม...

ข้อมูลเพิ่มเติม

30 ชั่วโมง 860 บาท

นี่เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ตั้งใจออกแบบ และใช้เวลาในการสอนยาวนานถึง 8 วัน 30 ชม. เต็ม ดังนั้นอย่าพลาดนะครับ

การพัฒนา Web Application ที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม และปลอดภัย เ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ในปี 2023 PostgreSQL ได้รับรางวัล DBMS of the Year จาก DB-Engines ด้วยคุณสมบัติของ PostgreSQL ที่มีป...

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนึ่งในกระบวนการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่คำคัญอย่างหนึ่งคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกประทับใจ อยากใช้งาน มีความเป็นมิตรอันจะส่งผลดีต่อตัวผลิตภัณฑ์หรือบริก...

ข้อมูลเพิ่มเติม

18 ชั่วโมง 535 บาท

ในปี 2023 นี้ Flutter V.3 ได้อัพเดทความสามารถใหม่ๆ มากมาย พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ช่วยให้นักพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS และ Web App) ทำงาน...

ข้อมูลเพิ่มเติม

18 ชั่วโมง 400 บาท

React เป็นหนึ่งใน Library สาย JavaScript ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล ด้วยความสามารถและจุดเด่นมากมายทั้งเรื่องโครงสร้างที่ดี ประสิทธิภาพที่สูงโดดเด่น มี library รองรับการทำงาน...

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนึ่งในกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่สำคัญคือการออกแบบ เพราะการออกแบบจะช่วยให้ได้เว็บที่มีคุณภาพ สวยงามและตรงตามความต้องการของลูกค้า ในขั้นตอนการออกแบบนี้จะทำให้เราสามารถนำความต้องกา...

ข้อมูลเพิ่มเติม

18 ชั่วโมง 500 บาท

Nuxt เป็น Framework ตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นจาก Vue.JS สำหรับใช้พัฒนา web application ที่รองรับรูปแบบการ render ฝั่ง Server หรือที่เรียกกันว่า Server Side Rendering (SSR) และยังรองร...

ข้อมูลเพิ่มเติม

Nuxt เป็น Framework ตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นจาก Vue.JS สำหรับใช้พัฒนา web application ที่รองรับรูปแบบการ render ฝั่ง Server หรือที่เรียกกันว่า Server Side Rendering (SSR) และยังรองร...

ข้อมูลเพิ่มเติม

24 ชั่วโมง 500 บาท

แนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บสมัยใหม่เน้นไปทางรูปแบบ Single Page Application (SPA) คือการทำงานจบในหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลด หรือเปลี่ยนหน้าไปมา จึงกำเนิด JavaScript Framework ที่รอง...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุคสมัยนี้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เน้นไปทางการทำเว็บที่เป็นแบบ Single Page Application (SPA) คือการทำงานจบในหน้าเดียว ไม่ต้องรีโหลด หรือเปลี่ยนหน้าไปมา จึงกำเนิด JavaScr...

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพานั้น มีรูปแบบและแนวทางให้เลือกได้หลากหลายวิธีการ หลายเครื่องมือด้วยกัน หนึ่งในแนวทางที่ดีและได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือการพัฒนาแอพแบบ Native ด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพานั้น มีรูปแบบและแนวทางให้เลือกได้หลากหลายวิธีการ หลายเครื่องมือด้วยกัน หนึ่งในแนวทางที่ดีและได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือการพัฒนาแอพแบบ Native ด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

18 ชั่วโมง 600 บาท

ในโลกของการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นนั้น มีรูปแบบและแนวทางให้เลือกได้หลากหลายวิธีการ หลายเครื่องมือด้วยกัน หนึ่งใน framework สำหรับพัฒนา mobile application ที่ได้รับความนิยมมาอย่าง...

ข้อมูลเพิ่มเติม

21 ชั่วโมง 500 บาท

ในโลกของการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นนั้น มีรูปแบบและแนวทางให้เลือกได้หลากหลายวิธีการ หลายเครื่องมือด้วยกัน หนึ่งใน framework สำหรับพัฒนา mobile application ที่ได้รับความนิยมมาอย่าง...

ข้อมูลเพิ่มเติม

9 ชั่วโมง 0 บาท

นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องในสายงานอยู่หลายอย่างที่จำเป็นด้วยกัน โดยเฉพาะการจะก้าวมาเป็นนักพัฒนาแบบ Full Stack (พัฒนาทั้งส่วนหน้าบ้านแล...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในโลกของการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นนั้น มีรูปแบบและแนวทางให้เลือกได้หลากหลายวิธีการ หลายเครื่องมือด้วยกัน หนึ่งใน framework สำหรับพัฒนา mobile application ที่ได้รับความนิยมมาอย่าง...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 400 บาท

ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มีเครื่องมือภาษาและ framework ให้เลือกใช้มากมายหนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างสูงคือ JavaScript ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

16 ชั่วโมง 500 บาท

ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มีเครื่องมือภาษาและ framework ให้เลือกใช้มากมาย หนึ่งในภาษาที่มีประสิทธิภาพสูงคือ C# ของ Microsoft ด้วยลักษณะตัวภาษาเป็น OOP ตั้งแต่เริ่ม ดังน...

ข้อมูลเพิ่มเติม

14 ชั่วโมง 400 บาท

ยุคปัจจุบันการพัฒนาแอพพลิเคชั่น มีความหลากหลายทั้ง Desktop, Web, Mobile Application ซึ่งในกระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ล้วนต้องการติดตั้งเครื่องมือและสภาพแวดล้อมๆ ต่างบนเคร...

ข้อมูลเพิ่มเติม

10 ชั่วโมง 400 บาท

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็น Web, Mobile หรือ Desktop Application ล้วนมีความจำเป็นต้องมีการจัดเก็บส่วนของข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่นเกือบทั้งนั้น การจัดเก็บข้อมูลมีทั้งภายในแอพ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่นั้น ความต้องการของผู้ใช้ (User) มีความหลากหลายมากขึ้น ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลก็มีหลายช่องทาง นักพัฒนาจึงต้องให้ความสนใจในการพัฒนาลักษณะแอพพล...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปี 2021 นี้ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS และ Web App) ตัวเลือกที่น่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" ที่อัพเดทมาถึงเวอร์ชั่น 2 ก...

ข้อมูลเพิ่มเติม

Git นับเป็น Version Control (ตัวจัดการเวอร์ชั่น) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักพัฒนาทั้งหลาย ต้องยอมรับว่าการพัฒนาซอฟแวร์นั้นคงหนีไม่พ้นการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมจ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

Next.js เป็น React Web Framework ยอดนิยมคล้ายๆ กับการสร้างด้วย Create React App (CRA) แต่จุดเด่นที่เป็นหัวใจสำคัญของ Next.js คือเป็นลักษณะ Framework ที่เราแทบไม่ต้อง Config อะไร...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 600 บาท

PHP นับเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนปัจจุบันเว็บแอพต่างๆ ก็ยังมีการใช้ PHP ในการพัฒนาอยู่จำนวนมาก หนึ่งใน CMS ยอดนิยมอย่าง WordPress เองก็ยั...

ข้อมูลเพิ่มเติม

LINE Frontend Framwork หรือ LIFF เป็นเทคโนโลยีที่ทางแอพพลิเคชั่น Line ให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บแอพเป็น Web View ที่อยู่ภายในแอปพลิเคชั่น LINE (ทำงานภายในห้องแชตไลน์...

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบเว็บไซต์หรือเว็บแอพจำเป็นต้องมีพื้นฐานทั้งภาษา HTML และ CSS โดยทั่วไปแล้วนักออกแบบส่วนใหญ่พอจะมีพื้นฐาน CSS ในการออกแบบอยู่บ้างแล้ว แต่เมื่อต้องทำงานขนาดใหญ่ หรือต้องออ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

16 ชั่วโมง 800 บาท

เว็บแอพปัจจุบันมีแนวโน้ม และเทรนด์ไปในทิศทางของ SPA (Single Page Application) กันโดยมากแล้ว ด้วยข้อดีเรื่องประสบการณ์ (experience) ที่ดีกว่าของผู้ใช้ ประสิทธิภาพ (performance) ท...

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บแอพปัจจุบันมีแนวโน้ม และเทรนด์ไปในทิศทางของ SPA (Single Page Application) กันโดยมากแล้ว ด้วยข้อดีเรื่องประสบการณ์ (experience) ที่ดีกว่าของผู้ใช้ ประสิทธิภาพ (performance) ท...

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบเว็บสมัยใหม่ ไม่ได้แค่ต้องการความสวยงามเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่การออกแบบที่ดียังต้องคำนึงถึงหลายเหตุปัจจัยประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงผลอุปกรณ์พกพา (mobil...

ข้อมูลเพิ่มเติม

30 ชั่วโมง 1,000 บาท

ปี 2020 นี้ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นกระแสความนิ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปี 2020 นี้ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นกระแสความนิ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 399 บาท

Spring Framework 5 นับเป็น framework สมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสายงานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปี 2020 นี้ถ้าจะเริ่มพัฒนาแอพแบบ Cross Platform (รองรับทั้ง Android / iOS) ตัวเลือกที่น่าสนใจ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "Flutter framework" สุดร้อนแรงจาก google ที่เป็นกระแสความนิ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 299 บาท

ภาษา Dart (dart programming) นับว่าเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมอีกตัวในโลกการเขียนโปรแกรมมิ่ง โดย Google เปิดตัวภาษานี้มาตั้งแต่ปี 2011 โดยมีเป้าหมายอยากได้ภาษาที่มีความยึดหยุ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 300 บาท

JavaScript นับเป็นภาษาที่ทรงพลังเป็นอย่างมากในสายงานนักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยในยุคสมัยใหม่นี้มีตัวภาษามีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว มีเฟรม...

ข้อมูลเพิ่มเติม

36 ชั่วโมง 1,000 บาท

หลักสูตรนี้ผมตั้งใจออกแบบมาให้สำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพมาบ้างเล็กน้อย อาจเขียน php มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยใช้ framework มาก่อนหรือใช้ framework อื่นๆ อยู่แต่อยากลองม...

ข้อมูลเพิ่มเติม

9 ชั่วโมง 200 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 500 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 300 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ชั่วโมง 300 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายท่านต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทางสถาบันไอทีจีเนียสและทีมอาจารย์สอนที่ว่างๆ ก็เลยจัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัด...

ข้อมูลเพิ่มเติม