ปฎิทินอบรมปี 2565

ปฎิทินอบรม 2565

พัฒนาเว็บไซต์

# ชื่อหลักสูตร ชั่วโมง ราคา ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)123,50017 - 18
ASP.Net MVC 5 Framework 1810,5001 - 3
Basic Vue JS 2 (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js)186,00011 - 13
Basic React.js185,5004 - 6
MEVN Stack Mongo DB, Express, Vue.js, Node.js308,90023 - 27

ฐานข้อมูล

# ชื่อหลักสูตร ชั่วโมง ราคา ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
หลักสูตร MongoDB187,90018 - 20
Analyzing Data with Power BI Desktop187,00020 - 22
PostgreSQL for Administration188,90027 - 29

ภาษาโปรแกรมมิ่ง

# ชื่อหลักสูตร ชั่วโมง ราคา ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม)123,5005 - 6
Basic Visual C#185,90025 - 27
หลักสูตร  Basic R Programming184,90015 - 17
หลักสูตร Python Basic124,5009 - 10
Basic Node.js (คอร์ส Node.js พื้นฐาน)124,50013 - 14
Dart Programming for flutter123,0009 - 10

วินโดว์และออฟฟิศ

# ชื่อหลักสูตร ชั่วโมง ราคา ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365124,50030 - 31
Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐาน126,50023 - 24
Basic Microsoft Excel 2016/2019 พื้นฐาน123,90029 - 30

พัฒนาแอพมือถือ

# ชื่อหลักสูตร ชั่วโมง ราคา ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
Flutter for beginner (สำหรับผู้เริ่มต้น)185,5006 - 8