ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

Python Basic

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3-4/08/2017

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2017-11-09