สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

หลักสูตร Python Basic

สถานที่ นครราชสีมา วันที่ 15-16/02/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2018-06-26