บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 26-30/03/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2018-06-26