​​ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

​​ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Basic HTML5 and CSS3 + jQuery

สถานที่ ปทุมธานี วันที่ 27/02-3/03/2017

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2017-11-07