สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

สถานที่ เชียงใหม่ วันที่ 22-25/05/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2018-06-27