บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

สถานที่ นนทบุรี วันที่ 30,1,7,8/06/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2018-12-07