บริษัท ดาต้านาว จำกัด

บริษัท ดาต้านาว จำกัด

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

สถานที่ ปทุมธานี วันที่ 23-26/07/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2018-12-07