โรงพยาบาลวานรนิวาส

โรงพยาบาลวานรนิวาส

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

สถานที่ สกลนคร วันที่ 25-28/10/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2018-12-07