บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-21/12/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2019-03-21