บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

สถานที่ ปราจีนบุรี วันที่ 18-21/12/2018

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2019-03-21