บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน)

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework ระดับพื้นฐานและระดับกลาง

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25-28/02/2019

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2019-03-21