กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Python Basic

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-19/03/2019

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2019-03-21