ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Basic Android Programming

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 11-13/09/2019

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2019-11-28