บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

พัฒนาแอพแบบ Cross Platform ส าหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

สถานที่ สมุทรปราการ วันที่ 16-18/09/2019

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2019-11-28