บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Building Microservices with .NET Core

สถานที่ อยุธยา วันที่ 23-25/09/2019

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2019-11-28