บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Python and PostgreSQL

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 31/03 และ 1-3/04/2020

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2021-01-18