ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย PhoneGap/Cordova

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 30/06-03/07/2020

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2021-01-18