ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

Python Basic & Advanced (IoT)

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 11-12 และ 14-16/09/2020

เพิ่มโดย เอ็นโอไอ ไอทีจีเนียส เมื่อ 2021-01-18