สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชติ

สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชติ

MySQL for Developer

สถานที่ ชลบุรี วันที่ 26-28/07/59

เพิ่มโดย Nong-beam เมื่อ 2017-11-07