ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android

สถานที่ เชียงใหม่ วันที่ 7-10 ตค.59

เพิ่มโดย Nong-beam เมื่อ 2017-11-07