ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

R Programming

สถานที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 14-16 ธค.59

เพิ่มโดย Nong-beam เมื่อ 2017-11-07