อบรม Advance Android

16/07/2018

พัทยา - ชลบุรี

คอร์สนี้จะเน้นการทำ Android Programming ที่ Advance และเจาะจงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Function การทำงานของโทรศัพท์ การจัดการระบบส่ง SMS การ Control Hardware ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น Camera, Sensor, Multi Touch, Bluetooth, Wireless

เรียนรู้ Architecture ในการทำงานแบบ online ด้วยการจัดการ Browser ด้วย Web Control และ HTTP ซึ่งเป็น protocol หลักในการใช้งาน internet  และ การใช้งาน Technology Web Service เพื่อแลกเปลี่ยน Service ที่สามารถ request ใช้ด้วย Android Application ได้  อีกทั้งในคอร์สนี้ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการ Location-Base Service และการประยุกต์ใช้ Google Maps บน  Application ของเราเองได้

 วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้รู้และเข้าใจพื้นฐานการเขียนเว็บบนมือถือ
  • เข้าใจหลักและแนวคิดของการสร้างแอพฟลิเคชั่นต่างๆ

 เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการต่อยอดหลักสูตรการเขียน Application for Mobile

 ความรู้พื้นฐาน

  • มีความรู้พื้นฐานการเขียน AppAndroid มาบ้าง
  • สนใจศึกษาการเขียน Application ขั้นสูงอย่างจริงจัง
  • ผู้เข้าอบรมควรผ่านการเรียน Course Android Programming Beginner มาก่อน
โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์
144 Views