อบรมหลักสูตร Advanced Responsive web design

อบรมหลักสูตร Advanced Responsive web design

25/06/2018

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - ชลบุรี

เป็นการอบรมภายในหน่วยงานของลูกค้า ในหลักสูตร Advanced Responsive web design ระยะเวลาอบรม 3 วันดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เนื้อหาการอบรมดังนี้

Module 1:

 • Introduction
 • Welcome! What we will be doing
 • Best practices for trouble-shooting issues
 • 10 second (or so) JQuery overview
 • Inserting a JQuery slideshow
 • Understanding SVG on the web
 • Inserting SVG into a page
 • Using icon fonts
 • An Intro to CSS3 transitions
 • Simple CSS3 transitions
 • An Intro to CSS3 Animations
 • Adding CSS3 Animations (several examples)

Module 2:

 • Smooth page scrolling
 • Add some link effects
 • About online presentations
 • Create a cool online presentation using impress.js
 • Understanding mobile navigation
 • Several mobile navigation examples
 • Awesome animation to add to your nav
 • Adding a fixed header bar
 • Slide out form field (search field)
 • JQuery Form Validation

Module 3:

 • An intro to parallax scrolling using a popular plugin
 • Add video to the background of a page
 • Full size background images
 • Flipping cards with 3D
 • Create Animated Books
 • Continuous content intro
 • The latest tools for web design and dev
 • Kitchen sink – last minute cool stuff
โดย Admin ITGenius
399 Views