อบรม Basic Microsoft Visio 2013

อบรม Basic Microsoft Visio 2013

9/3/2016

บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด - กรุงเทพมหานคร

อบรม Inhouse หลักสูตรพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visio 2013 ให้พนักงานของ บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด 2 รุ่น 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจดังนี้

  • รู้จักกับ Visio
  • องค์ประกอบการใช้งาน
  • แนะนำ และการสร้าง Shape
  • การสร้างชุดงานของ Microsoft Visio กับไดอะแกรมแบบต่างๆ
  • การตกแต่งงานในไดอะแกรม
  • การแทรกรูปภาพเพิ่มเติม
  • การสร้าง  Flowchart หรือ Timeline
  • การเชื่อม Diagrams กับไฟล์ใน Microsoft Office อื่นๆ
  • การสร้างรูปภาพของตนเอง
  • การจัดการ Template

 

โดย Admin ITGenius
907 Views