อบรม Basic Python In house

19/10/2017

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด - ฉะเชิงเทรา

จัดอบรมแบบ In house ในหลักสูตร พื้นฐานการเขียนภาษา Python ให้กับบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1.    ทำความรู้จักกับภาษา Python
2.    เรียนรู้โครงสร้างและลักษณะการเขียนโปรแกรม
3.    รู้จักตัวแปรต่างๆ ของ Python
4.    รู้จัก คำสั่ง และ การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด ในภาษา Python
5.    การตรวจสอบเงื่อนไข ในภาษา Python
6.    คำสั่งการวน Loop ทำซ้ำ
7.    การสร้างโพรซีเจอร์หรือฟังก์ชั่นของ Python
8.    การเขียนโปรแกรม Python ในรูปแบบของ Object Oriented Programming (OOP)
9.    การจัดการกับปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม
10.    รู้จักคำสั่ง import ต่างๆ เพื่อมาใช้งานในโปรแกรม 
11.    ทดลองทำโปรเจ็คเล็กๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

โดย Admin ITGenius
370 Views