อบรม Basic iOS Development

9/11/2016

LoxbitPA Public Company Limited - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการเขียนแอพ iOS ให้กับบริษัท LoxbitPA Public ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1.  การเตรียมเครื่องและโปรแกรมสำหรับการพัฒนา
2. เรียนรู้พื้นฐานภาษา Swift สำหรับพัฒนาแอพ iOS
3. เริ่มเขียน iPhone Application
4. เจาะลึกการสร้างและหลักการทำงานของ 
    UIViewController และลำดับการเรียก Delegate    
    Method  ในสภาวะต่างๆ
5. การใช้ Widgets ต่าง ๆ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง     กับ UI ทั้งหมด
6. การจัดการ UI กับขนาดหน้าจอ iPhone     3.5”, 4”, 4.7” และ 5.5”
7. ใช้ AutoLayout และ Universal Storyboard แบบใหม่ใน XCode 8
8. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Location-Based System ใช้งานร่วมกับ GPS and Map
9. การ Submit Application ขึ้น iPhoneAppstore

 

โดย Admin ITGenius
430 Views